LBC-NVK
20.09.2014
Goedemiddag
Banner
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK  >  Actualiteit  >  LBC-NVK persberichten  >  2010  >  033_opleidingscheques
Printen | Delen
 
 

Vlaamse regering snoeit in opleidingscheques

13 augustus 2010

Computer_laptop

De Vlaamse regering heeft beslist om te besparen in het stelsel van de opleidingscheques voor werknemers. Het besluit van de Vlaamse regering werd van kracht op 1 augustus 2010.

Voortaan zullen opleidingscheques alleen nog kunnen voor opleidingen die werden erkend in het stelsel Betaald Educatief Verlof.

Uitzonderingen op die algemene regel zijn nog mogelijk als er sprake is van een opleiding die deel uitmaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding.

Volgens de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters, sluit de besparing aan bij het advies van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) om opleidingscheques ‘meer arbeidsrelevant’ te gebruiken.
Het ACV wijst erop dat het advies van de SERV ging over een globale herwerking van het stelsel van de opleidingscheques, met een stapsgewijze invoering. Door opleidingscheques alleen nog mogelijk te maken voor opleidingen die erkend zijn in het stelsel Betaald Educatief Verlof loopt de Vlaamse regering voorop op de discussie. Het gaat om een ernstige schending van het sociaal overleg in Vlaanderen.

Vakbonden niet gelukkig

De werkgevers hadden hun veto gesteld tegen de budgettaire voorstellen van de vakbonden. Hierdoor was er geen consensus mogelijk over eventuele besparingen, ook niet rond de opleidingscheques. “De Vlaamse regering trok het dossier naar zich toe met alle gevolgen vandien”, stelt het ACV.

De vakbond is niet gelukkig over het eenzijdig optreden van minister Muyters. Na de zomer wil Muyters met de sociale partners overleggen over een Vlaamse lijst van arbeidsmarktgerichte opleidingen. Een halfslachtige maatregel, vindt het ACV. Als er in het najaar verdere bijsturingen komen, wordt de communicatie met opleidingsverstrekkers en gebruikers van opleidingscheques er niet gemakkelijker op.

Meer info vind je op http://vdab.be/opleidingscheques/besparingenfaq.shtml.

 

Home  |  Actualiteit  |  Ledenvoordelen  |  Wie zijn wij  |  Publicaties en documentatie  |  Sectoren  |  Sociale wetgeving  |  Van A tot Z  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
 
 
Meer lezen?

Terug naar overzicht LBC-NVK-persberichten

Of raadpleeg het overzicht van LBC-NVK-publicaties