LBC-NVK
21.09.2014
Goedenacht
Banner
Home | Sitemap |EN
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
LBC-NVK †>† Sectoren †>† Industrie †>† PC 220 Voedingsnijverheid †>† Sectorafspraken †>† Index
Printen | Delen
 
 

Indexering op sectoraal vlak

Sectoraal


De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comitťs afgesloten cao's.

Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen.

Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comitť.

Nationaal

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving.

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt.
_______________________________________________________________________________________________

Indexaanpassingen PC 220 Voedingsnijverheid

Indexaanpassing januari 2014
Vorige lonen x 1,0104

Indexaanpassing januari 2013
Vorige lonen x 1,024

Indexaanpassing januari 2012
Vorige lonen x 1,0317

Indexaanpassing januari 2011
Vorige lonen x 1,0242

Indexaanpassing januari 2010
Vorige lonen x 0,9958

Indexaanpassing januari 2009
Vorige lonen x 1,0468

Indexaanpassing januari 2008
Vorige lonen x 1,0040 (niet-Fevialeden. Wijziging indexmechanisme jaarlijks op 1 januari)
Vorige lonen x 1,0157 ( Fevialeden. Vaste indexatie jaarlijks op 1 januari)

Indexaanpassing januari 2007
Vorige lonen x 1,0185

Indexaanpassing januari 2006
Vorige lonen x 1,0208

Indexaanpassing juni 2005
Vorige lonen x 1,02 (enkel van toepassing op niet-Feva leden)

Indexaanpassing januari
2005
Vorige lonen x 1,0178

Indexaanpassing januari 2004
Vorige lonen x 1,0164

Home  |  Actualiteit †|† Ledenvoordelen †|† Wie zijn wij †|† Publicaties en documentatie †|† Sectoren †|† Sociale wetgeving †|† Van A tot Z  |  Contact
Disclaimer