Zorgverlof

Zorgverlof-ernstige ziekte familielid
Naast het ‘gewone’ tijdkrediet kunnen werknemers van de privésector hun loopbaan ook in specifieke omstandigheden onderbreken: het gaat dan om thematisch verlof.
Er zijn verschillende vormen van thematisch verlof:
Tijdens een thematisch verlof heb je recht op een uitkering. Je bent beschermd tegen ontslag: vanaf de dag van aanvraag tot 3 maanden na afloop van het verlof mag de werkgever je enkel ontslaan om dringende redenen. Je behoudt alle sociale rechten (ziekteverzekering, kinderbijslag, pensioen, enz.).

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!