Nee aan racisme

Nationale manifestatie tegen racisme

Affiche 24 maart
LBC-NVK, komt als vakbond op voor meer en sterkere rechten voor werknemers en dit in een dialoog en vanuit het respect voor eenieder. Werknemers hebben alles te winnen bij rechtvaardigheid. Dat geldt voor zowel de basisvrijheden en mensenrechten als voor een rechtvaardige verdeling van de materiële welvaart. Die vrijheden, rechten en rechtvaardige verdeling moeten nationaal en internationaal beschermd worden. Wij willen ons, samen met alle werknemers, verenigen in dialoog, tegen racisme en kiezen resoluut en solidair voor gezamenlijke sociale rechten. Het is tijd voor sociale vooruitgang!
LBC-NVK roept op om samen op zaterdag 24 maart onze stem te geven aan deze solidaire dialoog en sociale vooruitgang. Wij verzamelen aan Brussel Noord om 14 uur!