Wat is een barema?

Wat is dat eigenlijk, een barema?

Geld loonbrief
Barema’s zijn tabellen waarin voor een sector of bedrijf af te lezen is hoeveel je op een bepaald moment in een bepaalde functie verdient. Op de verticale as zie je hoe het loon stijgt naarmate je meer ervaringsjaren of anciënniteit hebt opgebouwd. Op de horizontale as zie je hoe je loon stijgt in relatie tot de zwaarte van je functie. De verticale stijging is de opslag die je krijgt als je altijd dezelfde job blijft doen. De horizontale stijging is de opslag die je krijgt als je promotie maakt of overstapt naar een andere (hogere) functie.
De stijging (verticaal en horizontaal) ligt voor elke werknemer vast. Ze wordt automatisch toegekend als je aan de voorwaarden voldoet: je oefent de functie van een bepaalde loongroep (klasse) uit en je hebt het aantal ervarings- of anciënniteitsjaren in de functie, de onderneming of de sector bereikt. 
In de sector- of bedrijfscao wordt de loontabel vastgelegd maar wordt ook gedefinieerd wat er onder ervaringsjaren of anciënniteit moet worden verstaan. Ook de precieze toepassingsregels worden vastgelegd. Barema’s zijn dus collectieve afspraken die voor elke werknemer het gegarandeerde minimumloon voor een bepaalde functie op een bepaald tijdstip aangeven.