Loonmatiging

De mantra van de loonmatiging

Geld munten2
Een aanval op de anciënniteitsbarema’s is een uiting van de liberale mantra dat we ‘moeten besparen op loonkosten’, waardoor het perfect thuis hoort in het lijstje met onzalige ideeën rond loonmatiging. Wie de barema’s wil afvoeren, speelt perfect in de kaart van werkgeversorganisaties die het collectief loonoverleg willen onderuit halen om voorrang te geven aan individuele akkoorden.
Barema’s zouden oudere werknemers uit de markt prijzen en niet langer beantwoorden aan de verwachtingen van jongere werknemers. Ze zouden te weinig rekening houden met persoonlijke vaardigheden, individuele of teamprestaties. Ze zouden te duur en te rigide zijn. Ze zouden werkgevers verhinderen om zich flexibel aan te passen aan de economische marktomstandigheden en rekening te houden met de financiële resultaten van de onderneming. Zouden!
Ons motto luidt: barema betaalt beter! Voor jong en oud.
Er zijn minstens 10 goede redenen om te pleiten voor het werken met loonbarema’s, zeggen wij. Meteen geven we zo de aftrap voor onze campagne ‘Barema betaalt beter!’.
De basislonen – lees: cao-lonen – verminderen zal de ongelijkheid alleen maar vergroten. Werken met anciënniteit, de lonen indexeren en om de twee jaar over de lonen onderhandelen in de sectoren zorgt ervoor dat iedereen meer koopkracht krijgt. Ook als hij of zij werkt in een sector of bedrijf met weinig marge om te onderhandelen.