Hart boven hard

Er is wél een alternatief!

Hart boven hard
Hart boven hard is een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt rond het verzet tegen de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. Die getuigt van een al te economische kijk op onze samenleving. Er is geen alternatief? Er is wél een alternatief!
De beweging lanceerde een alternatieve Septemberverklaring, die inmiddels al door 1.000 organisaties en 15.000 sympathisanten werd ondertekend. Ook de LBC-NVK was er als één van de eersten bij om het initiatief ten volle te ondersteunen. Je bent het logo vast al tegengekomen op onze activiteiten of manifestaties, in onze publicaties of op onze website. 
Zo willen we samen met talloze organisaties en verenigingen uit het sociale middenveld (welzijnswerk, cultuur, onderwijs, minderheden, verenigingen, jeugdwerk, …)duidelijk maken dat we kiezen voor een meer menselijke blik op de wereld. Economische groei is niet het enige doel, en ‘elk voor zich’ niet het enige middel.
Wil je meer weten over het opzet, de activiteiten of de werking van Hart  Boven Hard? Of wil je het initiatief versterken en je aansluiten bij één van de 20 lokale werkgroepen die intussen al zijn opgestart? Neem dan een kijkje op www.hartbovenhard.be