Laat het grote geld niet onstnappen!

Waarom we pleiten voor een rechtvaardig fiscaal beleid ...

LBC-NVK pleit voor een rechtvaardige fiscaliteit

Belastingen betalen: niemand wordt er spontaan vrolijk van. Maar helaas, geen lust zonder last. Geen publieke dienstverlening zonder publieke middelen. Een gemeenschap die haar burgers onderwijs, vervoer, infrastructuur, bescherming, gezondheid en welzijn wil bieden heeft geld nodig om dat te doen.
We kiezen niet zomaar voor belastingen. We kiezen voor een rechtvaardige fiscaliteit: wie meer heeft, draagt ook meer bij. Fiscaliteit moet helpen om de rijkdom te verdelen. Kiezen is delen, fiscaal rechtvaardig kiezen is ook herverdelen.
Ons fiscaal drieluik ziet er als volgt uit: 
  • Voor een sociaal beleid heeft de overheid financiële middelen nodig.
  • Het verwerven van die middelen moet gebeuren via het principe van de zwaarste lasten voor de sterkste schouders.
  • Fiscaal beleid moet de inkomsten helpen verdelen.
Dit betekent dat we opteren voor een federaal beleid zodat er geen fiscale concurrentie tussen gemeenschappen of gewesten optreedt.
Daarnaast pleiten we voor de invoering van een vermogensbelasting en een echte aanpak van de fiscale fraude.

Meer lezen?

of teken de petitie online op de FAN-site
Lees de artikels die over het thema verschenen in Ons Recht