Maand voor gelijk loon

Maart is ACV actiemaand voor gelijk loon

Affiche Vrouwenmars 8 maart 2016
Het ACV voert in maart altijd actie rond gelijk loon voor vrouwen en mannen. Onder het motto ‘Maand maart, maand voor gelijk loon’. Dit jaar ligt de klemtoon op de loonkloof, deeltijds werk en de inkomensgarantie-uitkering. Op 18 maart brengen ACV Gender en CSC Femmes een bezoek aan twee federale bewindslieden, staatssecretaris Elke Sleurs (Gelijke Kansen) en minister Kris Peeters (Werk). 
Voor Elke Sleurs is de boodschap dat de ‘wet gender mainstreaming’ (2007) meteen moet worden toegepast. Deze wet moet de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen door de ‘genderdimensie’ te integreren in de diverse beleidsdomeinen. Elke minister moet voor zijn beleidslijnen, maatregelen en acties een ‘gendertoets’ uitvoeren.
Aan Kris Peeters zal het ACV vragen om af te zien van de halvering van de inkomensgarantie-uitkering (IGU), die gepland is vanaf 1 januari 2018. Van deeltijdse werknemers wordt almaar meer flexibiliteit en beschikbaarheid verwacht. Het kan niet dat we hen dan ook nog eens straffen door een stuk van hun uitkering af te pakken! In de praktijk zijn het vooral vrouwen die deeltijds werken. Zij dreigen dus de grootste tol te betalen voor de kwalijke IGU-maatregel.
Meer over ‘gender mainstreaming’ lees je bij het expertisecentrum RoSa: http://goo.gl/yY2FUu