Arbeid - vrije tijd

Jouw prioriteiten voor werkbaar werk

Arbeid - vrije tijd
Na twee maanden van relatieve rust, rijst voor veel ouders vandaag opnieuw de vraag hoe ze arbeid, zorg en vrije tijd kunnen combineren. Vandaag vragen we extra aandacht voor deze moeilijke combinatie.
We hebben daar goede redenen voor. Want alle onderzoeken leggen een verband tussen stress, arbeidsomstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. 
Ook kaderleden worstelen met de combinatie werk en vrije tijd. Ze worden dagelijks geconfronteerd met langere werktijden. Men verwacht dat ze voortdurend beschikbaar zijn, hun uren niet tellen en geen extra vergoeding vragen. De druk om overuren te presteren is zeer groot. 
Op 1 september vragen we aan ouders om hun prioriteiten duidelijk te maken.