Zorg en welzijn

Is dat nu te veel gevraagd???

wouter

... om genoeg personeel te voorzien zodat ons bomma goed verzorgd wordt?

Wist je dat personeel in rusthuizen, zorgcentra en ziekenhuizen steeds meer werk moeten verrichten met te weinig mensen? De zwaarte van de zorg stijgt, maar op de werkvloer stijgt het aantal werknemers niet navenant. Vandaar dat een babbeltje met een bejaarde er vaak overschiet of dat er onvoldoende aandacht kan zijn voor het welzijn van een patiënt.
De honderdduizenden werknemers in de sector van zorg, welzijn en cultuur willen niets liever dan kwaliteit leveren. Ze willen fier kunnen zijn op het werk dat ze doen. Maar alles moet snel, snel. Geen wonder dat zoveel werknemers in de zorg kampen met een burn-out.
Eén van de oplossingen die de regering voorstelt is dat wij allemaal een deel van de zorg voor elkaar opnemen. Het toverwoord dat daarvoor gebruikt wordt is “vermaatschappelijking van de zorg”. Maar familieleden hebben daar steeds minder tijd voor, door overuren of onregelmatige uurroosters. Vermaatschappelijking van de zorg wordt zo al snel “trek uw plan” waardoor heel veel mensen uit de boot zullen vallen.
Een andere oplossing van de overheid is de zorg, welzijn en cultuur op de markt gooien vanuit het blinde geloof dat de marktlogica de kwaliteit wel zal verbeteren voor een lagere prijs. De commerciële rusthuizen of crèches tonen dat vermarkting geen oplossing is: te duur, slechte kwaliteit, niet betrouwbaar, veel te weinig personeel.
Zorg, welzijn en cultuur zijn te belangrijk om over te laten aan door winsthonger gedreven bedrijven. Een zorgzame samenleving is van onschatbaar belang voor iedereen.
Niet meer dan logisch dus dat de LBC-NVK eist dat de overheid voldoende investeert zodat zorg, welzijn en cultuur kwaliteitsvol, toegankelijk voor iedereen en betaalbaar is en de werknemers in staat zijn om de kwaliteit te leveren waar ze het voor doen. Want dat is hoe de meeste mensen het liefst zien hoe de zorg eruitziet.
Doe met ons mee. De witte woede begint vandaag!
Lees meer over de non-profitsector op www.lbc-nvk.be of op www.wittewoede.be