Werk en privé

Is dat nu te veel gevraagd???

caroline

... om rekening te houden met mijn gezin en mijn vrije tijd?

Wist je dat België achter loopt als het gaat om flexibiliteit op maat van werknemers? Het aantal langdurig zieken steeg afgelopen 10 jaar met de helft, door de stijgende flexibiliteit op maat van bedrijven. Tijden veranderen en flexibiliteit is bespreekbaar, maar in overleg, met voldoende rusttijden en met uurroosters die ruim op voorhand bekend worden gemaakt.
Heel wat werknemers tonen zich al vaak erg flexibel: uurroosters die variëren van week tot week, nachtwerk, ploegenwerk, 'split shifts', onverwachte overuren of zelfs heel wat uren die niet geregistreerd zijn. Gemiddeld werkt de Belgische werknemer bijna 42 uur per week.
Flexibiliteit is bespreekbaar, àls ze op mensenmaat wordt georganiseerd. Dus alleen met inspraak van de werknemers en op basis van degelijk sociaal overleg! 
LBC-NVK gaat voor werk op mensenmaat:
  • Misschien werk je al meer of minder uren, maar de 38-urenweek moet de voltijdse wettelijke basisnorm blijven. Voor individuele vrijheid heb je collectieve afspraken nodig.
  • Loon naar werken: alle gepresteerde uren moeten correct geregistreerd en betaald worden, met afspraken over inhaalrust en overloontoeslag bij overuren.
  • Het recht om louter je contractuele uren te werken: ook dat is voor velen een stap vooruit.
  • Minder en anders werken in ruil voor meer jobs: arbeid herverdelen kan op verschillende manieren voor ‘alle’ werknemers, ook voor kaderleden. Het kan heel wat jobs creëren. En het maakt het werk voor jou draagbaar: winst op twee fronten dus. Voor vrouwen en mannen. Arbeidstijdverkorting is een hefboom om jobs te redden in de recente ontslaggolf.
  • Degelijke afspraken over tijdkrediet, eindeloopbaanmogelijkheden en verlofstelsels leiden tot een goed evenwicht tussen werk en privé, gedurende je hele loopbaan.
  • ‘Jobhoppen’ moet een vrije keuze blijven. Werknemers zijn niet gebaat met het misbruik van interimcontracten en flexi-jobs.
  • Zelf inspraak hebben wanneer je werkt, goede afspraken over thuiswerk: dit kan jou helpen werk en privé goed te combineren.
Een toffe job heeft oog voor de combinatie werk privé . Een toffe job is een zinvolle waarvoor je waardering krijgt van je leidinggevende. Een toffe job kan enkel met werkbare uurroosters voor jou en de ganse ploeg. 
Een toffe job die jou niet ziek maakt, dat is pas modern.
We werken om te leven en niet andersom!