Koopkracht

Is dat nu te veel gevraagd???

nouchka

... om ons opslag te geven als het bedrijf megawinst boekt?

Bedrijfswinsten blijven stijgen, aandeelhouders worden rijker, het loon van ceo’s stijgt met 20% per jaar. Jij zorgt mee voor die winst. Maar jouw loon is te hoog en daar moet op bezuinigd worden met indexsprongen en loonmatiging. Werknemers delen dus niet in de winst, integendeel. Daarom vragen we ruimte voor opslag en vrije loononderhandelingen.
Deze regering wil opnieuw een loonmatiging invoeren voor de komende jaren. Hoe wil ze dit aanpakken? Via een herziening van de Loonwet van '96, lees verstrenging. Deze loonwet legt de tweejaarlijkse loonnorm vast: het percentage waarmee de lonen mogen stijgen. Nieuw is dat de regering een correctiemechanisme wil invoeren om zo het loonverschil met de ons omliggende landen weg te werken. Nochtans is deze handicap weggewerkt sinds 2013! We hebben nu zelfs een voorsprong! Toch wil deze regering een nieuwe loonwet die loonsverhogingen in de toekomst nog verder beperkt.
In de berekening van de 'loonkloof' met de ons omliggende landen rekent men ook de hoge bonussen en niet-onderhandelde CEO-lonen mee. Maar net deze CEO’s ontspringen de dans, want hun veelal excessieve loon hoeft niet binnen de loonnorm te vallen.
Heel wat bedienden hebben een barema, gebaseerd op ervaring. Dat zorgt voor een transparant, eerlijk loon met vooraf gekende loonsprongen. Een barema betaalt beter, want het is collectief afgesproken en idealiter ook gebaseerd op een functieclassificatie: voor jouw ervaring en functie, heb je recht op het overeenstemmende loon. 
Werknemers dragen via hun werk en productiviteit bij tot de winst van het bedrijf. LBC-NVK vindt het dan ook niet meer dan normaal dat zij ook recht hebben op loonopslag, bovenop de index en de baremieke verhogingen. Het is tijd voor meer koopkracht: dat is pas modern!