Ziekte

Is dat nu te veel gevraagd???

frans

... om ons met rust te laten als we ziek zijn?

Wist je dat het aantal langdurig zieken op 10 jaar met de helft is gestegen? Dat komt door verschillende regeringsmaatregelen die leiden tot minder rust en meer stress. De regering wil strenger optreden tegen zieken. Ziektes moeten je voorkomen, niet bestraffen! Wij pleiten voor werk dat je motiveert in plaats van ziek maakt.

Zieken vogelvrij

Je kent vast wel een collega of iemand in je vriendenkring die kanker heeft, iemand met rugproblemen of met slaapstoornissen. Misschien zit je momenteel zelf thuis met een burn-out. Wat zou je ervan vinden om al na twee maanden, onder (zachte?) dwang opnieuw aan de slag te moeten? Werk je onvoldoende mee met zo’n terug-aan-het-werk-plan, dan dreig je je ziekte-uitkering te verliezen. Langdurig zieken begeleiden om geleidelijk het werk te hervatten en daar een beschermend wettelijk kader voor scheppen, daar is niets mis mee. Als dat gebeurt op basis van vrijwilligheid en met respect voor alle rechten van de betrokken werknemer. Maar niet in een sfeer van verdachtmaking en bestraffing van wie het werk niet snel genoeg hervat. 
Voor de LBC-NVK is het duidelijk: het recht op ziekte-uitkering moet afhangen van een medische beslissing en niet van de regering. Wij aanvaarden niet dat zieke mensen vogelvrij worden verklaard. Verschillende onderzoeken brengen aan het licht dat het aantal langdurig zieken jaar na jaar stijgt. Gemiddeld zo’n 250.000 werknemers zijn per jaar langer dan twee maanden arbeidsongeschikt. 
Dat is erg verontrustend als je weet dat, binnen die groep, het aandeel van mensen met stress- en spanningsklachten fel toeneemt. Dat ervaren onze afgevaardigden elke dag in hun vakbondswerk in de bedrijven en instellingen. En dat blijkt ook uit de bevindingen van de werkbaarheidsmonitor en uit onderzoek van Securex. Hartritmestoornissen, slapeloosheid, neerslachtigheid, prikkelbaarheid, chronische vermoeidheid en complete burn-out, dat zijn geen individuele medische problemen. Ze hebben alles te maken met de verhoogde werkdruk en de nooit verzadigde drang naar productiviteitsstijging en hoger rendement. Deze regering doet daar nog een schep bovenop door werklozen en zieken te culpabiliseren en te bestraffen. Dat is een beschaafd land onwaardig. 
De regering  heeft andere plannen en legt elke verantwoordelijkheid bij de zieke werknemer. Van een verplicht engagement van de werkgevers of een straf indien zij ‘te weinig meewerken’ is geen sprake. Nochtans wringt daar het schoentje. Hoe vaak krijgen werknemers of vakbondsafgevaardigden niet het deksel op de neus wanneer ze informeren naar ‘aangepast werk’ voor een collega met medische problemen? Die realiteit zal niet veranderen door zieken hun uitkering af te pakken.