Langdurig ziek

Geen Maggie-straf, maar ziekte voorkomen

Minister De Block straft langdurig zieken in de hoop hen sneller terug aan het werk te krijgen. Een record aantal werknemers is langdurig ziek en de cijfers blijven maar stijgen. Niet vreemd als mensen langer moeten werken aan een hoger tempo en met minder tijdkrediet of andere rustmogelijkheden. De LBC-NVK eist dat de Maggie-straf verdwijnt en dat er wordt geïnvesteerd in écht werkbaar werk waar je niet ziek van wordt.

Nog zieker

Na ons protest tegen de Maggie-straf in 2015, besliste minister de Block om geen financiële sancties in te voeren voor langdurig zieken die ‘onvoldoende meewerken aan de re-integratie op het werk’. Die sancties zijn oneerlijk en nutteloos. Ze bezorgen de zieken nog meer stress, terwijl stress één van de belangrijkste oorzaken is van langdurige ziekte. Ook de controle door een medisch adviseur bezorgt een zieke extra stress. Kan deze adviseur wel met één bezoekje beoordelen of je burn-out, depressie of rugpijn voldoende genezen is om terug te gaan werken? Volgens Frieda Matthys, diensthoofd Psychiatrie UZ Brussel en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, maakt het de zieken alleen maar zieker
De cijfers liegen er niet om. Het aantal langdurig zieken is afgelopen jaar weer met 20.000 gestegen en op 10 jaar tijd zowat verdubbeld. De stijging was nog nooit zo groot als onder regering-Michel.

Oorzaken

Steeds minder mensen hebben een werkloosheidsuitkering, maar steeds meer worden ziek. Sommige werkgevers en politici reuken hier misbruik, terwijl de cijfers hen juist zouden moeten wakker schudden.
Vroeger was het werk werkbaarder en was er minder stress. Je moest maximum tot 65 jaar werken. Je kon er eens tussenuit met tijdkrediet. Je moest je minder in bochten wringen voor je werkgever. Allerlei regeringsmaatregelen maken dat nu moeilijk of onmogelijk. Gevolg: meer stress, meer en langer werken ook als het niet meer gaat.

Symptoombestrijding

De kosten van ziekte-uitkeringen zijn een streep door de rekening van de regering. Die wil zieken sneller terug aan het werk krijgen, door te dreigen met 10% minder ziekte-uitkering. Maar straffen geneest niet, integendeel. Zieken die onder druk te snel terug aan de slag gaan, worden nog zieker en blijven nog langer thuis.
We vragen de regering om zieken met rust te laten, zodat ze optimaal kunnen genezen. Wie herstelt van een ongeval of een ernstige ziekte heeft daar tijd voor nodig.
En we eisen ook dat zoveel mogelijk ziektes voorkomen worden. Eén derde van alle afwezigheden hebben te maken met stressgerelateerde aandoeningen zoals een burn-out en rugklachten. Dat zijn ziektes die je met goede werkomstandigheden kan vermijden.

3x3-plan: 3% meer welzijn

In Vlaanderen wordt het werk steeds minder werkbaar, blijkt uit de dalende cijfers van de werkbaarheidsmonitor.  
Vroeger gingen meer mensen op vervroegd pensioen, als ze voelden dat het niet meer ging. Nu moeten ze doorbijten tot hun 67ste, of ziek worden.
Tijdkrediet zonder motief, bijvoorbeeld door er een jaartje tussenuit te knijpen of een poosje viervijfde te werken, dat wordt moeilijker gemaakt.
Werkgevers krijgen steeds meer mogelijkheden om je onregelmatig te laten werken.
De LBC-NVK eist 3% investeringen in écht werkbaar werk: korter werken, minder stress, meer werkplezier en een beter evenwicht werk-privé.

Vul de petitie in

Laat je stem horen en teken mee de petitie! 10.000 ondertekenaars hebben al geprotesteerd tegen de Maggie-straf.