ACV-over de Maggiestraf

ACV-Nationaal secretaries Matthieu Verjans ovr de Maggiestraf: "Niemand kiest om ziek te zijn. En de Maggie straf geneest je al zeker niet."
Beste vrienden en vriendinnen,
Dank voor uw aanwezigheid om hier symbolisch namens de vele werknemers en te veel zieke werknemers duidelijk aan te geven dat wij het huidige beleid van Maggy Deblock en de regering afkeuren.
Niemand kiest om ziek te zijn. En de Maggie straf geneest je al zeker niet.
Van Jean-Luc Dehaene hebben we geleerd dat sommige politiekers de problemen oplossen als ze zich stellen. Weer andere politiekers schuiven graag de problemen voor zich uit zonder ze op te lossen. Maar met de Maggie-straffen voor langdurig zieken hebben we in deze regering nu ook politiekers die oplossingen vinden voor problemen die er niet zijn.
Want niemand heeft ons al kunnen uitleggen waarom er straffen nodig zijn voor zieken die hun vragenlijst niet zouden insturen . Of voor zieken die niet komen als de geneesheer hen oproept voor een reïntegratiegesprek.
Dat is ook niet uit te leggen want die fameuze vragenlijst is er zelfs nog niet. Zal het een werkbaar en leesbaar lijstje zijn of een uitgebreide en moeilijke vragenlijst? Als ACV vinden wij het OK als er mensen begeleid worden om vanuit hun ziekte een hertewerkstelling te krijgen, maar dan op een vrijwillige manier. Gemeend zoeken naar oplossingen maar dan zonder sancties Maar toch besliste de regering al dat er sancties moeten komen. Oplossingen voor problemen die er niet zijn ? Wat is dat voor een beleid ??
Het ACV en onze leden zijn woedend over de genomen regeringsbeslissing. De sociale partners hebben gemeenschappelijk een akkoord gemaakt in 2015 waar uitdrukkelijk werd bepaald dat er enkel op vrijwillige basis zou gewerkt worden. Geen sprake van sancties! De regering heeft toen beloofd het akkoord tussen sociale partners uit te voeren en dus werd de regelgeving uitgewerkt. Slechts enkele maanden later gooit de regering die afspraak overboord met een platte besparingsmaatregel om kwetsbare zieken geld uit hun zakken te kloppen. Ongehoord!
Maar daarmee wordt wel veel verbrod en kapotgemaakt. Als voortaan ook de arbeidsgeneesheer met sancties gaat werken, dan is de arbeidsgeneesheer geen vertrouwensarts meer. Dan wordt dat een champetter, een dokter met een stok achter de rug. Iemand die je uitkering kan afpakken. Niet iemand die je nog kan vertrouwen. Niet meer de onafhankelijke dokter die zorgt voor reïntegratie. En dan leidt dat vroeg of laat tot veel menselijk leed en frustraties en ambras in ondernemingen en instellingen.. Tot discussies met delegees en zieke werknemers. Tot conflicten over het vertrouwen in arbeidsgeneesheren. Tot arbeidsgeneesheren die worden afgezet op vraag van de werknemers in een comité. Wie wordt daar beter van ? Welk probleem lost men op ? Niets. Er is geen probleem dat moet opgelost worden met sancties. Er worden alleen problemen gemaakt.
Met de vakbonden willen we werken rond re-integratie van zieken die dat willen. Maar dat kan enkel op vrijwillige basis. Voor zieken die dat wensen. Waar dat zinvol is. Waar dat past voor de zieken, de collega’s en de werkgever. Dat is niet vanzelfsprekend, dat is dikwijls moeilijk en delicaat, dat is een afweging tussen vele belangen. Daar tussen komen lopen met sancties dat is zoals een wilde olifant loslaten in een porseleinenwinkel. Daar komen brokken van. Soms onherstelbare brokken.
Daarom willen we het hier vandaag aan de deuren van het kabinet van Maggie De Block herhalen. Die sancties voor zieken, die willen we niet. De vakbonden niet. De werkgevers niet. De mutualiteiten niet. De arbeidsgeneesheren niet. De experten niet.
Die Maggie-sancties dienen enkel een ideologie. Een ideologie waarin zieken potentiële profiteurs zijn. Die met sancties moeten bestreden worden. Maggie, die ideologie is ziek. Die ideologie verdeelt mensen, zet mensen tegen elkaar op. Die ideologie creëert alleen maar problemen.
Daarom zeggen we het luid en klaar: Maggie : stop ermee. Weg die sancties. Nu !
ZIEK ZIJN KIES JE NIET EN DE MAGGIE STRAF GENEEST JE ZEKER NIET