Een pensioen met punten???


Wat wil de regering doen met mijn pensioen?

De grote loterij van het puntensysteem!

Voor ieder gewerkt jaar krijgt een werknemer een aantal punten. Aan het einde van de loopbaan zal de regering de waarde van deze punten bepalen.
De waarde van de punten wordt bepaald door:
  1. de sociaaleconomische context waarin ons land zich bevindt (lees: staatsschuld)
  2. de levensverwachting
  3. de evolutie van het gemiddeld loon

Wat zijn de gevolgen voor de werknemer?

1. Risico op vermindering van het pensioen
Nochtans is het puntensysteem in Zweden en Duitsland ingevoerd ... en is het pensioenbedrag gedaald
2. Verlenging van de loopbaan
Om zeker te zijn dat ik aan genoeg jaren kom, zal ik langer werken. Dus geen 4/5 of SWT voor mij! Juist op het moment dat je begint moe te worden en eventjes wil uitblazen...
3. Onzekerheid over de voorwaarden
Op welke leeftijd kan ik genieten van mijn pensioen en welk bedrag zal ik ontvangen? En je hebt nochtans je sociale bijdragen betaald in euro’s en niet in punten
4. Aansporen tot het afsluiten van een privépensioenverzekering
Gezien ik een klein wettelijk pensioen zal hebben, zal ik maar meer pensioensparen … als je hierin tenminste slaagt, in een systeem dat duurder en minder efficiënt is. En dan moet het nog goed gaan op de beurs...

Wat zijn de gevolgen/voordelen voor de regering?

1. Budget onder controle
Dit is fantastisch! Van zodra er een nieuwe crisis is, passen we de waarde van de punten aan! de mensen hebben dan minder pensioen maar daar doen we toch niet moeilijk over hé!
2. Drukkingsmiddel om sociale vrede af te dwingen
Als de vakbonden moeilijk doen, dan hoeven we alleen de waarde van de punten te verlagen. Ze zullen dan wel 2 keer nadenken ...
3. Afbouw van het wettelijk pensioen: wie vaart er wel bij?
De beleidskeuze is een zo laag mogelijk wettelijk pensioen om zo veel mogelijk te privatiseren en dit alleen voor personen die het zich kunnen permitteren!