Stop de vrijhandelsakkoorden!

Internationale handelsakkoorden bedreigen onze rechten!

Het internationaal handelsbeleid is geen ver van mijn bed verhaal is. De internationale handelsakkoorden TTIP, CETA en TISA vormen een zeer concrete bedreiging voor onze moeizaam bevochten en opgebouwde werknemersrechten. 
Als deze akkoorden er komen, zal het huidige Europese besparings- en dereguleringsbeleid nog verder versterkt worden. Ook het Belgische beleid dat nu uitgetekend wordt (bv. Wet Peeters, optrekken pensioenleeftijd, aanval op werklozen en zieken, denormering gehandicaptenzorg, gebrek aan aanpak sociale en fiscale fraude…) zal op de ingeslagen weg verder gaan. 
We kunnen de strijd tegen de handelsakkoorden dus niet aan ons voorbij laten gaan. 2016 is een cruciaal jaar. Het CETA-akkoord zou al midden oktober ondertekend worden in de Europese Raad.

Zijn TTIP, CETA, TiSA Chinees voor jou? 

Een woordje uitleg over TTIP, CETA en TiSA.
  • TTIP is een beoogd handelsverdrag tussen de EU en de VS. Samen vertegenwoordigen ze bijna 45 procent van de wereldeconomie.
  • TiSA is een handelsverdrag tussen de EU en 22 landen met uiteenlopend ontwikkelingsniveau (waaronder de VS, Australië, Canada, Colombia, Taiwan, Chili, Mauritius). Het doel is handel in diensten - e-commerce, maritiem vervoer, bagageafhandeling, dienstverlening aan bedrijven zoals boekhouding, ICT - te vergemakkelijken. 70 procent van de mondiale dienstenhandel zal onder dit akkoord vallen.
  • CETA is dan weer een handelsverdrag tussen de EU en Canada. De onderhandelaars zitten in de laatste rechte lijn. Dit akkoord wordt mogelijk al midden oktober ondertekend.
Op 20 september is een grote actie voorzien tegen de handelsakkoorden.
Hieronder bezorgen we je alvast de nodige informatie over wat de akkoorden betekenen en waarom we er niks van willen weten...