Actiedagen 8 en 15 december

Een krachtig signaal

pamflet 15 december
Op 6 november 120.000 betogers in Brussel. Op 50 na waren dat allemaal werknemers en sociaal verzekerden die op een vreedzame maar even duidelijke wijze aan de regering en de werkgevers duidelijk willen maken dat de regeringsmaatregelen die hen worden opgelegd onrechtvaardig zijn.
Onrechtvaardig omdat ze een groep treffen die door opeenvolgende ingrepen op uitkeringen of loonblokkeringen al meer dan buitensporig getroffen werden. En ook nu weer wordt deze groep zogenaamd noodzakelijke besparingen opgelegd om nog maar eens in te leveren. Terwijl alle andere inkomensgroepen opnieuw ongemoeid worden gelaten. 
De steunmaatregelen voor de werkgevers worden zonder enige garantie op jobbehoud, laat staan jobcreatie, toegezegd. Onze koopkracht zal zo verdwijnen om de winstcijfers van de ondernemingen op te trekken en dan bij de aandeelhouders terecht te komen. 
Er wordt geen bijkomend werk gecreëerd met meer flexibele contracten of meer overuren. Noch jongere, noch oudere werklozen vinden sneller werk omdat de uitkeringen verminderen of worden afgeschaft. En het is niet omdat het brugpensioen (swt) haast onmogelijk gemaakt wordt dat werkgevers niet verder zullen gaan met het herstructureren en oudere werknemers, voortaan goedkoper, af te danken. Een uitgebreide toelichting over de regeringsmaatregelen vind je op de site www.watkrijgjijopjebord.be
Wij zijn het die pleiten voor de échte verandering. Namelijk deze waarbij de belastingen die werknemers op hun inkomen uit arbeid (loon) betalen ook effectief verlagen en de inkomsten voortaan gehaald worden bij diegenen die ontzien werden en worden: vennootschappen, vrije beroepen, verhuurders, vermogenden en speculanten. Op die manier wordt de arbeidskost ook daadwerkelijk verlaagt en ondervinden de werknemers daar het voordeel van. En op die manier kunnen voldoende middelen worden opgehaald die de geplande ingrepen op de uitkeringen en de lonen volledig overbodig maken. Deze belastingverschuiving of “tax shift” is een rechtvaardige maatregel. Dat is wel degelijk een alternatief!
De regering beweert overleg te willen voeren over haar beleid. Maar dat is tot op heden een loze belofte geweest. Men weigert fundamenteel de andere, rechtvaardige sociale keuzes te maken. De regering wil hooguit hier of daar een besparingsmaatregel enkele maanden later invoeren. Dit is een schijnoverleg.
Daarom rest ons niets anders dan de druk op de beleidsverantwoordelijken én de werkgevers  - die zonder uitzondering vinden dat de regering goed bezig is - op te drijven. De provinciale actie op 8 december in Brabant en Brussel is de volgende stap in de provinciale acties van de afgelopen weken. 
Op 15 december willen we met een nationale staking een heel krachtig signaal geven dat het nu echt wel genoeg is geweest. Wij zullen de beleidsverantwoordelijken blijven confronteren met de sociaal onrechtvaardige maatregelen die ze nemen. We zullen werknemers, uitkeringstrekkers, burgers, iedereen dus onophoudelijk blijven informeren over de ingrijpende nefaste gevolgen van dit snoeihard besparingsbeleid.
Daartoe hebben wij minstens Uw begrip en nog meer Uw steun nodig. Staken doet niemand voor zijn plezier. Maar het is een wapen dat we overwogen gebruiken om ons ‘het is genoeg’-signaal kracht bij te zetten. Uw bijdrage om te helpen overtuigen is onontbeerlijk.
Ferre Wyckmans
Algemeen Secretaris LBC-NVK