Democratische keuzes

Willen de vakbonden de regering laten vallen? Die is toch democratisch verkozen?

  • Wij bestrijden geen regeringen als dusdanig, wel verzetten wij ons tegen regeringsmaatregelen die niet stroken met wat wij de rechtvaardige belangen van werknemers en uitkeringstrekkers denken te zijn. Dat is steeds onze aanpak en houding geweest, wie er ook deel uitmaakt van de regering.
  • Wel is duidelijk dat de huidige regering geen mist om te zeggen dat de vakbonden moeten getemperd en in toom worden gehouden.
  • De Belgische vakbonden hebben meer dan 3 miljoen leden. Zelfs als al die leden niet allemaal hetzelfde denken over alles (dat geldt ook niet voor leden van politieke partijen), dan nog gaat het hier over een heel grote groep van werknemers en uitkeringstrekkers. Die sluiten vrijwillig aan en betalen maandelijks lidgeld. Zij mogen verwachten dat hun vakbond er alles aan doet om hun belangen te verdedigen. Dat is ook democratie.
  • Politieke democratie staat niet gelijk met om de vier of vijf jaar verkiezingen te houden, waarna de burgers die niet akkoord gaan moeten zwijgen. Het recht om te protesteren tegen het gevoerd beleid is essentieel in een democratie
  • Als democratie het respect is voor wat beslist of overeengekomen is dan vragen wij dat de politiek verantwoordelijken ook het respect opbrengen voor cao’s en arbeidsovereenkomsten. Daarin staan afspraken die nu eenzijdig worden teruggeschroefd… door instanties die niet bij deze akkoorden betrokken zijn.
Ons doel is niet deze regering te vervangen door een andere… die dan exact hetzelfde zou doen. Wij beoordelen voorstellen en maatregelen. Wie daar ook politiek voor verantwoordelijk is. Wie politiek meent ons sociaal model te kunnen of mogen afbreken zal ons steeds op zijn of haar weg vinden.