Geen alternatief?

Er is toch geen alternatief? We moeten allemaal ons steentje bijdragen...

  • Regeringsmaatregelen zijn geen exacte wetenschap. Politiek is keuzes maken, datmag en moet. Maar men kan niet – zoals Bart De Wever – beweren dat er echt geenenkele andere mogelijkheid of alternatief is voor het huidige beleid.
  • Als men de keuze maakt om wel de inkomsten van de werknemers en de sociaal verzekerden aan te pakken en te verminderen en op geen enkel andere manier winsten van vennootschappen, meerwaarde of vermogens wil belasten dan maakt men een keuze tussen al minstens twee alternatieven.
  • De zgn. steentjes die gevraagd worden aan de werknemers komen bovenop eerdere maatregelen van de vorige regering en waartegen we ons ook verzet hebben. Sedert 1996 is er een wet die loononderhandelingen bijna onmogelijk maakt. De afgelopen twee jaar is er een loonblokkering geweest en zijn er ook ingrepen in de indexberekening geweest.
  • Nu wil men nog eens voor zeker twee jaar (en waarschijnlijk daarna nog eens twee jaar) elke loononderhandeling bij wet verbieden. En de indexsprong die opgelegd wordt wil zeggen dat alleen de lonen en de sociale uitkeringen worden gevat. Geen enkel andere inkomen (huur, aandelen, vermogens, beleggingen) of geen enkel andere groep (zelfstandigen, vrije beroepen, vennoten..) wordt getroffen.
Ons alternatief is redelijk eenvoudig. Er zijn inkomsten, die hoger zijn dan deze uit arbeid en die allemaal lager worden belast dan de inkomsten uit arbeid. Zelfs een minimale verhoging van de belasting op deze inkomsten zal de overheid inkomsten opleveren die dan niet nog eens door de gewone belastingbetaler moeten worden opgehoest. Die inkomsten kunnen worden aangewend voor een goede openbare dienstverlening. Dàt is ons sociaal en rechtvaardig alternatief.