Baldadigheden

En wat te vinden van schade en baldadigheden?

  • Na de manifestatie op 6 november in Brussel zijn er buiten het parcours incidenten geweest. Hooguit honderd heethoofden, en vast staat dat ze vooral van buiten de vakbond kwamen, hebben een vreedzame betoging van 120.000 burgers in diskrediet gebracht. Daardoor werd het duidelijke en niet gewelddadige signaal naarde buitenbaan geduwd.
  • Het ACV heeft zich vanaf het allereerste moment gedistantieerd van dit geweld en de schade die het aan publieke en private eigendommen heeft veroorzaakt.
  • Tot op heden is er nog geen enkel verzoek bij het ACV gekomen om te helpen bij de mogelijke identificatie van relschoppers. Die bereidheid is er ondubbelzinnig wel.
  • De oproep voor de komende provinciale en nationale acties is er dan ook één van krachtig en ferm actievoeren, maar zonder herrie of schade aan mensen en goederen te veroorzaken.
Acties waarbij herrie en rellen de toon zetten doen geen goed aan de inhoud van de acties en verhinderen dat werknemers zich in de actie herkennen. Geen enkele syndicalist wil vereenzelvigd worden met baldadigheden.