Hoge belastingdruk?

Is de belastingdruk in België niet te hoog? Zo wordt ondernemen toch onmogelijk gemaakt?

  • Er zijn de theoretische belastingtarieven en er zijn de reële belastingtarieven. De theoretische vennootschapsbelasting op winst bedraagt 33,99% en 24,98% voor de kleinste bedrijven. In de praktijk blijkt dat de Belgische vennootschappen gemiddeld net 11 % aan belastingen betalen. Dus met die hoge belastingdruk valt het echt nog wel mee. In ieder geval komen deze tarieven niet in de buurt van wat werknemers aan belastingen op hun inkomen moeten betalen. Je zit met je loon al gauw in de schijf van 40 of 45 %.
  • Er zijn zelfs bedrijven die geen enkele euro belasting betalen, ondanks het feit dat ze – soms grote – winsten maken. Dat komt omdat er een heel systeem bestaat van aftrekposten. Het systeem van de notionele intrestaftrek en de definitief belaste inkomsten zijn daarbij het meest in het oog springend. Vooral grote (multinationale) ondernemingen maken hiervan gebruik.
  • Dus als werkgevers over belastingdruk praten bedoelen ze meestal: we betalen teveel aan sociale zekerheid. En ook hier is er al flink ingegrepen en deze regering wil nog weer verder gaan. Zo komt de financiering van de sociale zekerheid echter in het gedrang. Het is dus niet te verwonderen dat de regering fors raakt aan de uitkeringen. Een minieme welvaartsaanpassing, nadat eerst ook de uitkeringen een indexsprong van 2% moeten doorstaan en voor een hele reeks uitkeringen zelfs een reële verlaging. Bedrijven worden gepamperd, de werknemers en uitkeringstrekkers betalen extra.
Ondernemen mag effectief leiden tot winst. Maar waarom moet deze winst veel lager belast worden dan het loon van de werknemers die mee helpen deze winsten te realiseren?