Recht op arbeid

Recht op staken, ok. Maar wat met het recht op werken?

  • Het zijn eigenaardig genoeg steeds de werkgevers die met ‘het recht op arbeid’zwaaien. Ook politici halen dat argument graag uit de kast, maar alleen als ervakbondsacties zijn. Maar dat ‘recht’ bestaat niet. We zouden zelf niet liever willen.
  • Werkgevers vergeten dat recht overigens veel meer dan wij dat doen. Als er echt een recht op arbeid zou bestaan waren er geen werklozen en zouden werkgevers niet zo vlot kunnen afdanken als ze nu kunnen en willen. Het is dus al te makkelijk om juist op het moment dat er actie gevoerd wordt op te treden als de grote beschermer van het recht op arbeid.
  • Het stakings- of actierecht is overigens een collectief recht. Er zijn daarover ook door België en de werkgevers akkoorden aanvaard in de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat recht is ook gegarandeerd in de Verklaring van de rechten van de mens en het Europees Sociaal Handvest.
  • Telkens weer stellen we evenwel vast dat werkgevers dat internationaal rechtsprincipe naast zich neerleggen. Via eenzijdige verzoekschriften en deurwaarders worden ook vreedzame actievoerders geïntimideerd en het actievoeren haast onmogelijk gemaakt.
  • Maar ook deze regering wil het actierecht inperken. Onder het mom van de ‘minimum dienstverlening’ wil men, beginnend bij overheid gerelateerde diensten het actierecht beknotten. Diezelfde zorg voor goede dienstverlening blijkt wel flink wat minder als het gaat over garanties voor de tewerkstelling bij de openbare diensten of bedrijven.
  • Wie toch absoluut aan het werk wil gaan, in ondernemingen waar er daadwerkelijk gestaakt wordt, geeft eigenlijk het signaal akkoord te gaan met de maatregelen die we bekampen. Is dat een solidair signaal naar de collega-werknemers?
Het recht op actievoeren en dus ook staken is een internationaal vastgelegd en onbetwistbaar recht. De politiek verantwoordelijken hebben ook hier de plicht om dat recht te garanderen. ‘Het recht op arbeid’ hanteren de werkgevers alleen als het hen uitkomt om stakingen te bekampen. Anders hoor je hen daar nooit over.