Vakbond voor zelfstandigen?

Het ACV wil als moderne vakbond inspelen op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Nieuwe arbeidsvormen, digitalisering, outsourcing en verzelfstandiging zijn niet meer weg te denken. Om daarop in te spelen bouwt het ACV aan vakbondswerk voor wie werkt onder een zelfstandig statuut.
We richten ons niet op de klassieke zelfstandige ondernemers, maar wel op de toenemende groep van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die voor één of een beperkt aantal opdrachtgevers werken en daar ook sterk afhankelijk van zijn. Denk aan freelancers, zelfstandige consultants, projectwerkers, enzovoort. Niet zelden gebeurt dit werk samen met de werknemers van de opdrachtgever, op dezelfde werkvloer. Vaak ook vervangen de ZZP’ers werknemers met klassieke arbeidsovereenkomst.
Digitale platformen, die opdrachtgevers en ‘werkers’ met elkaar in contact brengen, zijn in opmars. Denken we aan Uber, Upwork, freelancer.be … Werken via dergelijke platformen leidt tot veel onzekerheid en onduidelijkheid.  
We willen de noden en ervaringen in kaart brengen van wie als zelfstandige aan de slag is. Waar werken ze? Hebben zij nood aan iemand die voor hun belangen opkomt? Wat kan een vakbond voor hen betekenen? Hoe kan de vakbond voor ZZP’ers een verschil maken op de werkvloer? Welke dienstverlening kan hen sterker maken?
Ook jij bent als ZZP’er aan de slag. Misschien nog maar pas, misschien al een hele tijd. Graag vragen we een paar minuutjes van je kostbare tijd om onderstaande vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we een correct beeld van jouw behoeften als zelfstandige en hoe wij daar kunnen op inspelen. 
We danken je alvast voor je medewerking en garanderen dat alle antwoorden strikt vertrouwelijk blijven en enkel gebruikt worden in het kader van ons onderzoek.