Regionale pensioenacties op 2 oktober

SEP 20

LBC-NVK in actie tegen pensioenplannen

Op 16 mei betoogden 70.000 mensen in Brussel. En met succes: de regering liet het plan voor een puntenpensioen vallen. Maar de regering heeft nog onrechtvaardige en onaanvaardbare plannen rond zwaar werk in petto. Daarom komen we opnieuw in actie. 

Regionale acties 2 oktober

Op 2 oktober organiseren de drie vakbonden regionale actiedagen rond deze problematiek. Hieronder een overzicht:

LBC-NVK stelt als alternatief het 55-60-65-plan voor

  • Op 55 jaar: mogelijkheid tot landingsbaan, met recht op een uitkering, mits 25 jaar beroepservaring. Bijvoorbeeld, 4/5 werken vanaf je 55ste. 
    We moeten landingsbanen vanaf 55 mogelijk maken; werkgevers moeten hierbij hun verantwoordelijkheid opnemen en dus mee betalen. De financiële en sociale gevolgen voor die afbouw dienen geminimaliseerd. Werknemers die langer werken dragen ook langer bij aan de financiering van de sociale zekerheid, dus wint iedereen.

  • Op 60 jaar: mogelijkheid om op SWT (voorheen brugpensioen) te gaan, zonder blijvende beschikbaarheid op de arbeidsmarkt
    Vanaf 60 moeten werknemers voor wie het niet langer lukt de keuze voor SWT kunnen maken, en dit zonder dat ze worden opgejaagd door de VDAB. De kosten hiervoor moeten gedeeltelijk worden betaald door de werkgever waardoor ook hier een financiering voor de sociale zekerheid verzekerd blijft. Tegelijkertijd houden we zo duizenden mensen uit de ziekteverzekering waar ze nu met duizenden in terecht komen. 

  • Op 65 jaar: uiterste pensioenleeftijd, voor iedereen
    Op 65 willen we een volwaardig pensioen voor iedereen die dit wil. Willen mensen zelf langer werken? Dan mag de overheid dit uiteraard faciliteren. Er zijn altijd  mensen die nog willen voortwerken. Neem de stress van het huidige eindeloopbaanbeleid weg en je zal merken dat mensen zelf vrijere keuzes maken. In een aantal gevallen zullen ze dan langer willen werken. In andere gevallen zullen werknemers vinden dat het genoeg is geweest en dat ze liever nog wat goede jaren als gepensioneerde willen beleven. Dat pensioen moet een waardig vervangingsinkomen zijn, en de kloof tussen een inkomen uit werk en het pensioenbedrag moet zo klein mogelijk worden gemaakt. Wie met pensioen is, moet een kwalitatief hoogstaande levensstandaard kunnen hebben of behouden. Dat moet niet alleen gelden voor de rijkere bevolkingslaag maar voor iedereen: werknemers, ambtenaren, zelfstandigen. Uiteraard zijn er ook mensen die door tegenslag moeten leven van een vervangingsuitkering: we moeten ervoor zorgen dat ook zij kunnen genieten van een menswaardige oude dag. Dat is nu in al te veel gevallen niet gewaarborgd.