Tax Justice Day 2014

banner 145x220
Op 19 juni organiseerde het Financieel Actienetwerk (FAN) voor de vierde maal de dag van de fiscale rechtvaardigheid (Tax Justice Day, naar analogie met de liberaal getinte Tax Freedom Day). 
De eis voor eerlijke belastingen werd dit jaar in een lekkere vorm gegoten. Koen Geens, uittredend minister van financiën, kreeg een taart aangeboden verdeeld in twee erg ongelijke delen. Een stuk dat twee derden van de taart omvat staat symbool voor de belastinginkomsten uit arbeid en consumptie. Twee derden van de overheidsmiddelen waarmee onderwijs, infrastructuur en allerlei publieke dienstverlening wordt georganiseerd wordt dus betaald door de werkende bevolking. Op dat stuk taart was in chocoladeletters te lezen ‘Enkel gewone mensen betalen belastingen’. 
(Foto's Guy Puttemans) 
Het wordt hoog tijd dat de grote bedrijven en vermogens hun deel bijdragen! Die boodschap hebben de vertegenwoordigers van het FAN aan de minister gegeven in de vorm van een memorandum als gebruiksaanwijzing bij de taart. Het FAN wil dat de vraag naar een rechtvaardige fiscaliteit deel uitmaakt van de onderhandelingen voor de vorming van de regering. De minister toonde begrip voor de eisen maar maande tegelijk tot realisme en voorzichtigheid. Inzake notionele aftrek bv stelde hij: “Je moet als overheid betrouwbaar blijven voor multinationale ondernemingen, anders heeft dat negatieve gevolgen voor de tewerkstelling”. Wat hebben onze politici gezegd aan het management van Ford, van Arcelor, van Delhaize, …? 
Dezelfde boodschap van herverdeling werd aan het grote publiek meegegeven door te flyeren aan de stations van de centrumsteden. Daar kregen de flyeraars veel bemoedigende reacties. De roep naar rechtvaardige fiscaliteit wordt breed gedragen. 
Het ACV en LBC-NVK zullen zich binnen het FAN vastberaden blijven inzetten om dat te realiseren.