Actiedag pensioenen

Het gaat ieder van ons aan!

De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken.
Van 65 naar 66 jaar in 2025. En 67 jaar vanaf 2030. 
De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken. 
Het ACV kan hiermee niet akkoord gaan. Daarom organiseert de vakbond op 15 juni een grote pleinmanifestatie.

Wat zijn de standpunten van het ACV?

Het ACV is:
  • VOOR de jeugdwerkgelegenheid en TEGEN langere loopbanen en het optrekken van de pensioenleeftijd
  • VOOR het integrale behoud van de automatische koppeling van de lonen en de sociale uitkeringen aan de index.
  • VOOR welvaartsvaste uitkeringen. 
  • VOOR het behoud van verworven rechten in de overheidspensioenen 
  • VOOR een minimumpensioen dat toelaat om menswaardig te leven 
  • VOOR een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen 

  • TEGEN de beschikbaarheidsmaatregelen voor SWT’ers (vroegere bruggepensioneerden)
Afspraak in Brussel op 15 juni; Europa-Esplanade (voor de Zuidertoren)