Betoging 7 oktober

100.000 keer bedankt!

Manifestatie 7 oktober 2015
Heel erg bedankt aan al wie op een of andere wijze heeft meegeholpen om op 7 oktober opnieuw massaal een heel sterk signaal te geven aan de regeringen Michel en Bourgeois en aan de werkgevers.
Uit honderdduizend monden klonk de verontwaardiging over het gevoerde regeringsbeleid, gedicteerd door een hardnekkig en hardvochtig Europees recept. Gewone mensen moeten elke dag wat meer de broeksriem aanhalen. De allerrijksten houden kasteelfeestjes en ontkurken de champagne, want zij worden ontzien. Jongeren, werklozen, zieken, deeltijds werkenden worden op droog zaad gezet. “Dan zullen ze wel werken”. Aandeelhouders en grote bedrijven krijgen extra miljarden toegestopt in de hoop dat ze uit dankbaarheid jobs zullen creëren. De werkende bevolking wil dat er een eind komt aan die omgekeerde herverdeling 
De manifestatie straalde niet enkel protest uit. De overtuiging dat het anders moet én kan was even sterk aanwezig. Veel slogans in en naast het betogingsparcours gaven pistes aan voor een eerlijke herverdeling van de geproduceerde welvaart en voor een herverdeling van arbeid en tijd. Luid klonk de roep om een vermogensbelasting en een eerlijke fiscaliteit om een sociaal beleid te financieren. Veelvuldig zag je de eis om snel op de proppen te komen met een plan om jongeren aan een goede  job te helpen in plaats van gratuit geld uit te delen aan bedrijven. Werknemers uit de zorgsector eisten met grote vastberadenheid dat de verminderde sociale bijdragen voor hun werkgevers onverkort moet worden omgezet in bijkomende tewerkstelling, zoals dat altijd in de non-profit altijd is gebeurd. Concreet gaat het om 7.000 nieuwe banen! Verschillende betogers vroegen ook arbeidsduurvermindering met loonbehoud om meer jobs te kunnen scheppen en om de combinatie arbeid en privé opnieuw leefbaar te maken.
We maken ons geen illusies. De meerderheidspartijen zullen doen alsof ze helemaal niet onder de indruk zijn van dat nieuwe, sterke signaal. Maar wij zullen ook niet stil zitten. We hebben een lange adem. En we zullen onze strijd voor een solidaire samenleving op allerlei manieren verder zetten. 
We hopen dat we daarbij op jullie steun kunnen blijven rekenen. Een van de concrete zaken die je alvast kan doen is je collega’s en vrienden uitnodigen om te berekenen hoeveel geld deze regeringen uit hun zakken halen…

Waarom betogen op 7 oktober?

Nationale betoging in vakbondsfront

Betoging 7 oktober
Op 7 oktober is de regering-Michel een jaar aan de macht. Een jaar lang nam ze onverteerbare maatregelen voor de werknemers, mensen die aangewezen zijn op een uitkering en diegenen die de toekomst van het land zijn. Antisociale maatregelen die ons enkel kruimels overlaten. Het beleid van de deelregeringen is al niet veel beter. De werkgevers en de financiële lobby’s zitten in een zetel.
En het gaat maar door. De onevenwichtige en onrechtvaardige tax shift van juli toont dat we klaar moeten zijn voor een nieuwe fase van verzet, want er zijn alternatieven!
De lasten voor de gezinnen (o.a. verhoging btw op elektriciteit), de lusten voor grote bedrijven en grote vermogens (o.a. vermindering werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid zonder voorwaarden om jobs te behouden of te creëren, geen vermogenswinstbelasting)? Dat pikken wij niet!
ACV, ABVV en ACLVB zetten dus het verzet verder en nodigen de andere sociale bewegingen uit dit verzet& breed te ondersteunen!

Praktisch 

De manifestatie begint om 11.30. We verzamelen aan het Brusselse Noord-Station vanaf 10.30. 
Met de groep van LBC-NVK spreken we af aan de rechterkant van de Koning Albert II laan (als je van het station naar de Anspachlaan wandelt), tegenover het Vlaams ministerie van onderwijs (Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15). Uiteraard zullen we daar met een opvallende wagen duidelijk aanwezig zijn. 
Vervoer wordt georganiseerd via de ACV-Verbonden. Check de lijst van ACV-Verbonden voor meer info. 

Waarom betogen op 7 oktober?

Thema-affiches voor de betoging van 7 oktober