Algemene staking op 13 februari

Werknemers verdienen respect

Op woensdag 13 februari wordt in zoveel mogelijk bedrijven het werk neergelegd. Met deze actie protesteert LBC-NVK, samen met het ACV en de andere vakbonden, tegen de maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende twee jaar. Een interprofessioneel akkoord is zo onmogelijk. 
Op 14 december gaven tienduizenden werknemers al een duidelijk signaal:ze eisten toen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen. Het bleek niet mogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus beslisten het ACV, het ABVV en het ACLVB gezamenlijk om hiertegen te protesteren.  
Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden heel wat voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:
  • Echte verhoging van de minimumlonen
  • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens
  • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….)
  • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé 
  • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …) 
We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn,ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.