Workers for climate

Samen voor het klimaat van morgen

Actie voeren voor een ambitieuzer klimaatbeleid is opkomen voor solidariteit en sociale bescherming!

Er is nood aan een duurzame transitie naar een koolstofarme economie. Dit vraagt ook werknemersinspraak! De eisen van de klimaatbeweging en vakbonden kunnen samengaan onder het motto: duurzaam en sociaal. Want duurzaamheid moet sociaal rechtvaardig zijn.
Goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, voldoende en kwalitatieve zorg en onderwijs , betaalbare energie, publieke ruimte betekenen kwalitatieve jobs en bieden levenskwaliteit aan mensen.
De strijd tegen groeiende ongelijkheid en tegen klimaatontwrichting gaan hand in hand. Daarom zijn faire belastingen noodzakelijk.
Wij willen:
  • een rechtvaardige transitie met sociale dialoog, waardig werk en inkomen, respect voor mensenrechten, een sterke sociale bescherming en internationale solidariteit;
  • een wereld waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en respect heersen voor mensen onderling, toekomstige generaties en de grenzen van de natuur.
Een versnelling hoger: dat willen wij!
Kom daarom met ons naar de 
Klimaatmars op 15 maart
Brussel Noord Rogierplein: 13.30 - 15.30 uur

Workers for Climate: for decent jobs on a living planet