Persberichten 2014

Een overzicht van de persberichten die de LBC-NVK in 2014 verstuurde
Delhaize vakbonden
De vijfde ondernemingsraad over de reorganisatie bij de supermarktgroep Delhaize blijkt een maat voor niets te zijn geweest. “Met wiens voeten wordt hier eigenlijk gespeeld?”, vragen de vakbonden zich af.
Lees meer
koopzondagen
Kortrijk is één van de steden die via een “erkenning als toeristisch centrum” een aantal winkels op zondag willen laten open zijn. “Maar het is lang niet zeker dat die vlieger zal opgaan”, zegt Chris Van Droogenbroeck, nationaal secretaris distributie bij de vakbond LBC-NVK.
Lees meer
delhaize malhaize
Bij de supermarktgroep Delhaize wordt de eerste fase van de procedure Renault op maandag 8 september om 9.00u hervat. Meer bepaald op het hoofdkantoor in Molenbeek (Ossegemstraat). De vakbonden zullen aanwezig zijn op de ondernemingsraad. Het management zal daar de antwoorden geven op de talrijke vragen die de bonden nog voor de zomer formuleerden.
Lees meer
Cambodja
Op 30 mei viel in Cambodja de uitspraak in de rechtszaak van de vakbondsactivisten uit de kledingindustrie die begin januari werden opgepakt tijdens een manifestatie voor een hoger minimumloon.  
Lees meer
retail
Het debat over de hoge werkloosheidscijfers, in het bijzonder bij jongeren, is de jongste dagen weer brandend actueel. Diverse politieke partijen menen een recept te hebben om de werkloosheid terug te dringen. “Wij denken dat de ‘retail’ een bedrijfstak is waarin flink wat laaggeschoolde jongeren werk kunnen vinden”, zegt Lieveke Norga, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK. 
Lees meer
Elster
De directie van Elster-Instromet in Essen heeft vandaag op een bijzondere ondernemingsraad een groot collectief ontslag aangekondigd. “Van de 150 werknemers zullen slechts zowat 20 mensen in dienst kunnen blijven”, zegt LBC-NVK-secretaris Lieveke Norga. 
Lees meer
zondagactie 2
Het Antwerpse stadsbestuur gaat door met zijn plannen voor zondagopeningen. De winkels in Antwerpen zouden vanaf september elke eerste zondag van de maand hun deuren openen. “Wij vinden het schandalig dat het stadsbestuur eens te meer heeft gecommuniceerd zonder enig overleg met het winkelpersoneel”, zeggen de vakbonden LBC-NVK en BBTK.  
Lees meer
zondagactie
Het Antwerpse winkelpersoneel blaast op maandag 28 april vanaf 18.00u verzamelen op de Grote Markt (Suikerrui/Buideldrager). Onder het motto ‘Op zondag niet, schat!’. De vakbonden LBC-NVK en BBTK voeren actie om het Antwerpse stadsbestuur diets te maken dat de werknemers uit de sector géén vragende partij zijn voor bijkomende zondagsopeningen. Ze doen dat naar aanleiding van de zitting van de Antwerpse gemeenteraad.
Lees meer
forever 21
Volgens berichten in de kranten zou de winkel van de kledingketen Forever 21 op de Antwerpse Meir worden gesloten om plaats te maken voor een vestiging van Primark. De vakbond LBC-NVK heeft meteen uitleg gevraagd aan de Antwerpse en Europese directie van Forever 21.
Lees meer
Babybelle
De vakbond LBC-NVK heeft geen begrip voor de beslissing van het zelfstandig kinderdagverblijf Baby Belle (Roeselare) om vandaag zijn deuren te sluiten. Hierdoor is er geen opvang voor 210 kinderen. De uitbaatster zou in discussie zijn met Kind en Gezin over het aantal vergunde plaatsen.
Lees meer
CGI
Onlangs werden twee werknemersvertegenwoordigers van CGI ontslagen. Zij werden vandaag, vrijdag 21/3, verwacht bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. Voor beiden is een procedure opgestart om het ontslag wegens dringende reden te laten erkennen.
Lees meer
agfa
De bediendebonden bij de beeldvormingsgroep Agfa Gevaert zijn bijzonder ongelukkig over de houding die de directie aanneemt. “We zien hier een directie die niet wil vechten voor haar bedrijf maar wel politie en deurwaarders afstuurt op de eigen werknemers”, zegt Koen De Kinder, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK.
Lees meer
stobbe
Tussen de syndicale afvaardiging en het beleid van Centrum Integrale Gezinszorg (CIG) De Stobbe en Bond Zonder Naam (BZN) werd deze week een sociaal akkoord bereikt. De partijen herstellen hiermee de sociale vrede en maken een einde aan de staking die begin januari uitbrak.
Lees meer
rechtbank
De vakbond mag wel degelijk leden uitsluiten wanneer die opvattingen aanhangen en uitdragen die regelrecht indruisen tegen de standpunten van diezelfde vakbond. Dat blijkt uit een arrest dat het Hof van Cassatie velde in de zaak van VB-militante Lieve Van den Berghe tegen het ACV en de LBC-NVK.
Lees meer
mediahuis
De vakbondsafgevaardigden van Mediahuis vinden dat de onderneming haar werknemers flink schoffeert. Mediahuis is de uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg.
Lees meer
samenlevingsopbouw
De organisaties en werknemers van Samenlevingsopbouw maken zich zorgen over de besparingen in hun sector. “Besparen op sociaal beleid is verkeerd”, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront, waarvan de LBC-NVK een belangrijk onderdeel is.
Lees meer