Akkoord Delhaize

Delhaizepersoneel aanvaardt akkoord

Delhaize vakbonden
De vakbondsorganisaties sloten samen met de ondernemingsraad de  info- en consultatiefase van de Wet Renault af. Na meer dan 15 dagen personeelsvergaderingen op de werkvloer, gaf het personeel zijn akkoord betreffende het resultaat van de onderhandelingen. De uitrol van dit akkoord start vanaf morgen, dinsdag 24 februari.
De vakbondsorganisaties zullen aanwezig bij hun collega’s om te waken over de correcte uitvoering van het transformatieplan, zoals zij dit gedaan hebben sinds de aankondiging van deze herstructurering in juni 2014.
Het werk is bijlange niet af: wij blijven waakzaam voor de werknemers die blijven bij Delhaize, doch ook voor zij die het bedrijf verlaten. De beschikbaarheid van bruggepensioneerden (binnen het statuut van werkloosheid met aanvullende werkgeversvergoeding) tot 65 jaar, op vraag van de regering Michel, blijft als een zwaard van Damocles hangen boven het akkoord van Delhaize. Wij blijven ons in gemeenschappelijk vakbondsfront verzetten tegen deze maatregel.