Groepsverzekering

“Vraag verzekeraars komt neer op onaanvaardbare contractbreuk”

assuralia
De beroepsvereniging van de verzekeraars, Assuralia, heeft aan de regering gevraagd om de rendementsgarantie voor stortingen die gebeuren in het kader van contracten voor aanvullende pensioenen te verminderen van 3,25 procent naar amper 0,4 procent. Zo zullen de aanvullende pensioenen, ook van werknemers die al overeenkomsten hadden, duizelingwekkend verlagen. 
“Wij vinden deze handelwijze compleet onaanvaardbaar”, verklaart Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK. “Je kan dit alleen maar bestempelen als contractbreuk. De verzekeraars wentelen zo het risico af op de verzekerden. Ze handhaven hun premiebedragen maar willen de garanties fundamenteel verlagen.”
“In bijna alle gevallen maken deze aanvullende pensioencontracten deel uit van het conventionele loonpakket”, zegt Wyckmans. “Het gaat om een vorm van uitgesteld loon, dat tot stand komt omdat werknemers afzien van onmiddellijke loonaanpassingen.”
De politiek én de verzekeraars maakten in de voorbije jaren steevast promotie voor de uitbouw van de zogeheten tweede pensioenpijler. “Deze aanpak resulteerde in een gedeeltelijke privatisering van onze pensioenen. Omdat de wettelijke mogelijkheden beperkt zouden zijn, krijgen de verzekerden nu de rekening gepresenteerd.”
De LBC-NVK verwacht dan ook dat de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, negatief antwoordt op de vraag van Assuralia. “Op die manier worden de conventionele en contractuele garanties van de werknemers gehandhaafd en beschermd.”