SWT en oudere werklozen

oudere werkzoekende

Acties onvermijdelijk als bewindslieden niet toegeven

De bediendebonden LBC-NVK, CNE en BBTK-Setca hebben de nodige informatie gekregen over het akkoord dat de ‘Groep van Tien’ heeft bereikt over de regeringsmaatregelen rond werknemers met SWT en oudere werkzoekenden. Het akkoord zet geen volledig kruis over de absurde, nodeloze en tergende regeringsmaatregelen voor deze groep. Maar het beperkt wel de draagwijdte en de negatieve effecten van de ingrepen. Het gaat dus onbetwistbaar om een correctie van negatieve maatregelen.
Nog niet zo lang geleden werd met veel moeite een sociaal akkoord bereikt bij Delhaize. Volgens het opzet van de regering-Michel zou een kassierster die aan het einde van haar loopbaan met SWT gaat dus een minder goed betaalde job moeten zoeken of aanvaarden, bij een franchisewinkel, misschien zelfs ver van huis, misschien ook met slechte werkuren. Tegelijk zou deze kassierster moeten toekijken hoe haar zoon of dochter wanhopig naar werk blijft zoeken. En wat geldt voor Delhaizewerknemers zal gelden voor duizenden anderen.
De regering lijkt maar bitter weinig zin te hebben om het akkoord van de Groep van Tien onverkort uit te voeren. Als de regering deze toer opgaat, begaat ze een drievoudige vergissing.

Minachting

Om te beginnen zou zo’n houding getuigen van minachting voor het sociaal overleg in dit land. Het akkoord werd niet alleen geschreven en opgesteld door de vakbonden, maar ook door de werkgeversorganisaties. Heel wat werkgevers zeggen trouwens in hun bedrijf dat de beschikbaarheidsmaatregelen absurd zijn en dat er heel wat praktische bezwaren zijn. Je kan wel 127 keer de woorden “sociaal overleg” herhalen in een regeerakkoord. Maar dat volstaat niet. De regering moet in de praktijk de autonomie en de verantwoordelijkheid van de sociale partners respecteren. Hetzelfde respect is vereist voor de resultaten van het sociaal overleg.

Dwaze politiek

Door dwars te liggen zou de regering halsstarrig vasthouden aan een dwaze politiek. Een politiek die niemand in België kan uitleggen of rechtvaardigen en die ook niet beantwoordt aan de noden van de werknemers, de bedrijven, de overheden. Het enige wat je met de regeringsmaatregelen doet, is bruggepensioneerden pesten en vernederen en het onmogelijk maken om in de toekomst nog werknemers met SWT te laten gaan; zo effen je het pad voor veel brutalere ‘oplossingen’.
Als de regering niet inbindt, vergroot ze de kwaadheid bij de werknemers en verliest ze nog meer het vertrouwen van dit deel van de bevolking.

Acties

De drie bediendebonden roepen dan ook op tot acties in de bedrijven en sectoren, en dat vanaf maandag 9 maart. Tenzij de regering aanvaardt om het akkoord van 2 maart onverkort toe te passen. Als het nodig is, zal er ook worden gestaakt. De eventuele kwalijke gevolgen voor de sociale vrede en de economische situatie komen dan volledig op het conto van een absurd koppige regering die haar zin wil doordrijven en allergisch is voor het sociaal overleg.