Openingsuren distributie

“Geen dolle experimenten in kleinhandel”

openingsuren

Ruimere openingstijden zullen geen extra jobs opleveren

De Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer heeft vandaag een hoorzitting gehouden over het wetsvoorstel waarmee liberale parlementsleden winkels de kans willen geven om open te zijn tot 22.00u. “Er zijn meer dan genoeg redenen om dit voorstel van tafel te vegen”, reageert Chris Van Droogenbroeck van de vakbond LBC-NVK. “De winkelsector staat al onder zware druk door de crisis, de krimpende koopkracht, de fellere prijsconcurrentie en de onlineverkoop. Veel winkels sluiten, slanken af of gaan failliet. Meer dan ooit is er nood aan stabiele regels die als houvast kunnen dienen.”
Volgens de wet over de winkelopeningstijden (10 november 2006) mogen winkels nu niet open zijn voor 5.00u of na 20.00u. Openen mag wel tot 21.00u op vrijdagen of aan de vooravond van een feestdag.
Maar op die algemene regels bestaan al heel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor nachtwinkels, luchthavenwinkels, stationswinkels en shops van tankstations langs autosnelwegen. De algemene regel geldt evenmin in badplaatsen en erkende toeristische centra. En vooral van die laatste zijn er heel wat. “De algemene regels lijken eerder de uitzondering te zijn geworden”, constateert Van Droogenbroeck, de nationaal secretaris Distributie bij de LBC-NVK. 
“Los van deze uitzonderingen zijn winkels nu al in de praktijk zo’n 73 uur per week open. Wij vinden dat meer dan genoeg om te voldoen aan de winkelnoden van de doorsnee Belg.”

Realiteit

Bakkers, slagers of kruideniers staan niet te trappelen om hun zaak open te houden tot 22.00u. Evenmin als de uitbaters van tal van andere winkels. Dat is de realiteit. Vele kleinhandelszaken zijn nu al niet graag open tussen 19.00u en 20.00u omdat er dan te weinig omzet te boeken valt en omdat het ook niet altijd zo veilig is, vooral tijdens de donkere wintermaanden. Later open zijn wil vaak zeggen dat de winkelier zelf moet meedraaien, en ook hij (of zij) heeft recht op rust.
“Grotere winkels, weg van het centrum, zouden misschien hun voordeel kunnen doen met nog ruimere openingstijden”, erkent Van Droogenbroeck. “Maar hen die kans geven is niet zo verstandig want de gewesten willen precies de winkelkernen van onze steden en gemeenten versterken en niet de baanlocaties.”
Voorstanders van het wetsvoorstel opperen soms dat ruimere openingstijden winkels kunnen helpen om te concurreren tegen de onlineverkoop of e-commerce. “Een redenering die weinig steek houdt”, zegt de vakbond. “Het gaat om een oneerlijke strijd die de klassieke winkels moeilijk kunnen winnen. Je kan veel beter investeren in concepten die de complementariteit tussen klassieke winkels en onlinewinkels versterken.”
“Dames en heren parlementairen, zet vooral het licht niet op groen voor ondoordachte experimenten met de kleinhandel, een sector die werk geeft aan 63.000 zelfstandigen en ruim 230.000 loontrekkenden”, waarschuwt de vakbond. “Het wetsvoorstel zal geen extra banen creëren maar alleen tewerkstelling verschuiven. Er zal ook werk verschuiven naar atypische momenten, wat het voor de mensen moeilijker maakt om werk en gezin te combineren.”