Fedex - TNT

Werknemers verontwaardigd over overname TNT door Fedex

fedex tnt
De werknemers van TNT en Fedex België hebben via de media vernomen dat ze in de nabije toekomst waarschijnlijk tot één en dezelfde groep zullen gaan behoren. In beide bedrijven werd vandaag alleen een nietszeggende personeelsmededeling verspreid. Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageert onthutst.
“De werknemersvertegenwoordigers bij TNT en Fedex België vinden deze handelwijze een regelrechte schande”, verklaart LBC-NVK-secretaris Hans Elsen. “Noch de Europese noch de Belgische ondernemingsraden van Fedex of TNT Brussel werden ingelicht door de respectievelijke ondernemingen. Hoewel de Europese en Belgische wetgeving hen hiertoe verplicht. Van een sociale dialoog of respect voor het personeel kan je hier duidelijk niet spreken.”
Uit de berichten in de media valt af te leiden dat er mogelijke 350 tot 400 jobs rechtstreeks op de helling staan. Het Europese hoofdkantoor van Fedex zou verhuizen van Brussel naar Amsterdam. “En dan spreken we nog niet van de banen die kunnen sneuvelen door beide ondernemingen te integreren”, stelt Olivier Van Camp, secretaris bij BBTK.
De vakbonden roepen Fedex en TNT op om zo vlug mogelijk duidelijkheid te creëren voor de werknemers in België en om ook de sociale wetgeving in dit land na te leven.