Sociaal overleg in pc 337?

Sociaal overleg in nieuw PC 337 is lege doos

sociaal overleg
Begin maart 2015 werd (eindelijk) het Aanvullend Paritair Comité voor de Social Profit opgericht. Dit pc 337 omvat dus alle werkgevers en werknemers die in de Social-Profitsector (vzw’s, stichtingen, …) nog niet onder de regelgeving van een ander pc vielen. Het gaat hier om duizenden werkgevers en tienduizenden werknemers. Hierbij zijn 3 sectoren in het bijzonder betrokken:
 • De ziekenfondsen
 • De persoonlijke assistenten (aangeworven via het PAB van gehandicapten, vooral in Vlaanderen)
 • Een grote verscheidenheid aan verenigingen (qua omvang, qua organisatie, qua maatschappelijk doel, …)
Voor de werknemers van die 3de categorie biedt het pc 337 de hoop om eindelijk een minimale sociale bescherming te genieten. Tot nog toe hadden zij immers, bij gebrek aan een pc, bijvoorbeeld geen enkel recht op:
 • Indexering
 • Terugbetaling van verplaatsingskosten
 • Terugbetaling van opdrachtkosten
 • Evoluerend barema
 • Syndicale afvaardiging
Zo kan het voorvallen dat een werknemer met 20 jaar anciënniteit dus nog steeds aan zijn basisloon werkt, dat intussen al is ingehaald door het interprofessioneel minimumloon.
De vakorganisaties hadden 3 ontwerp-cao’s ingediend: indexering, terugbetaling van verplaatsingskosten en terugbetaling van opdrachtkosten. Deze 3 basis-cao’s zijn in alle paritaire comités van het land algemeen terug te vinden. Op de vergadering van 5 mei jl. zorgde UNISOC voor grote verrassing toen ze aankondigde:
 • Dat ze in pc 337 geen rechten wou scheppen die in strijd zouden zijn met het sociaal overleg binnen de ziekenfondsen
 • Dat er “niet te snel moest worden gewerkt, zodat we elkaar konden leren kennen”
 • Dat er dus “geen sprake van was om in dat pc 337 overeenkomsten te gaan tekenen”!! 
Nog méér dan de hardste werkgeversfederaties in de profitsectoren kiest de werkgeversfederatie van de Social Profit er dus liever voor om de sociale bescherming van tienduizenden werknemers – die in België al bij de minstbedeelden horen – op te offeren zodat de grote instellingen kunnen blijven uitgaan van de nodige administratieve rust.
Op die manier zet ze het sociaal overleg fundamenteel op de helling: met alle respect, maar een paritair comité dient precies om cao’s te sluiten!
Wie zo hard strijdt om mandaten in een pc te verkrijgen en er dan in gaat zetelen enkel en alleen om het te verlammen, brengt het basisprincipe van het sociaal overleg in België in het gedrang.
Hoe kan die organisatie dan nog zetelen in de Nationale Arbeidsraad?
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront zal de syndicale vertegenwoordigers in de NAR vragen om van UNISOC een verklaring te eisen voor de manier waarop zij de toekomst van het sociaal overleg in België ziet.