Alken-Maes

Alken Maes veegt zijn voeten aan sociaal overleg

AG Insurance
Vakbond klaagt terreurbewind directie aan
Het sociaal overleg bij de brouwer Alken Maes, het bedrijf uit Alken dat tegenwoordig deel uitmaakt van Heineken, draait compleet vierkant. Vroeger genoot Alken Maes de reputatie een sociaal en correct handelend bedrijf te zijn. “Nu is de situatie totaal anders”, constateert de vakbond. “Het personeel gaat gebukt onder een directie die een terreurbewind voert en alle mogelijke voordelen en afspraken intrekt. Die directie eist zéér véél flexibiliteit. Allemaal zogezegd als reactie op de slechte biermarkt.”“Als vakbond zijn we niet tegen verandering en flexibiliteit, maar niet ten koste van alles”, onderstreept Kristel Steegmans, secretaris bij de LBC-NVK. “De onderneming beweert mee te zoeken naar een correct evenwicht tussen werk en privé. Maar in de praktijk komt van die mooie woorden niets meer in huis.”De directie van de brouwer vindt het blijkbaar doodnormaal om akkoorden, gesloten in  de ondernemingsraad, of cao’s niet langer na te leven. “Eenzijdig werd beslist dat de werknemers zo maar even 9 verlofdagen moeten inleveren en in plaats daarvan ‘theoretisch’ anderhalf uur per week minder moeten presteren. Ze zouden niet meer werken tussen 8.00u en 17.00u maar wel van 6.30u tot 18.00u of zelfs later.”
Constructief gesprek

Het was al langer bekend dat Alken Maes af wilde van de regel om tussen 8.00u en 17.00u te werken. “De vakbonden zijn bereid om daarover een constructief gesprek te voeren”, zegt Kristel. “Maar we nemen het niet dat het bedrijf verlofdagen wil afpakken in een klimaat van almaar meer, langer en drukker werken en zonder kansen om deeltijds te presteren. Een bedrijf kan niet eisen dat werknemers altijd en overal beschikbaar zijn en daar niets voor in ruil geven.”
De vakbond ontkent niet dat de bierverkoop momenteel slabakt. “Maar het sociaal overleg moet wel worden gerespecteerd, anders kan je niet tot een consensus komen. Alken Maes veegt nu het overleg volledig van tafel en laat het personeel terugkeren naar een donkere tijd. Werknemers bang maken, hen onder druk zetten en individueel benaderen, dat kunnen wij niet accepteren.”
Wanneer werknemers durven op te komen voor de rechten van hun collega’s worden ze bedreigd. Ze worden geconfronteerd met functiewijzigingen en pesterijen. Sommigen worden zelfs op straat gezet. “We zien geen respect meer voor werknemers die zich sociaal en syndicaal engageren. In de voorbije jaren werden verscheidene vakbondsmilitanten ontslagen.”
In de komende dagen zullen de werknemers zich beraden over de maatregelen die de directie eenzijdig wil opleggen. Acties zijn zeker niet uit te sluiten zolang de directie weigert om het sociaal overleg op een correcte manier te laten plaatsvinden.