Toyota

Actie tegen wanpraktijken bij Toyota Motor Europe

Toyota
De vakbonden ACV en ABVV voeren op donderdag 21 mei actie aan het gebouw van Toyota Motor Europe in Evere (Bourgetlaan 60). Ze protesteren tegen het recente ontslag van 3 délégués in het bedrijf. Eerder dit jaar werd een délégué van de BBTK (bedienden ABVV) ontslagen en kort daarop volgden 2 ontslagen bij de LBC-NVK (bedienden ACV). 
Op de vraag van de LBC-NVK om de vakbondsmilitanten te herintegreren in het bedrijf – zoals de wet voorziet – antwoordde het bedrijf onmiddellijk officieel en zonder scrupules dat het dit niet wilde en zou overgaan tot de uitbetaling van de boete (beschermingsvergoeding) die daar tegenover staat. Ook in de aanloop naar de sociale verkiezingen van 2012 werden al twee vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK op straat gezet. 
Officieel zou het gaan om ondermaats presterende personeelsleden. “Maar in de praktijk gaat het om actieve vakbondsmilitanten die er tijdens bedrijfsonderhandelingen niet voor terugdeinsden om op te komen voor hun collega’s en onder andere te ijveren voor een beroepsprocedure wanneer je een ‘personal improvement plan’ (PIP) opgelegd krijgt”, zegt Tina De Greef, vakbondssecretaris bij de LBC-NVK. “Wanneer Toyota zo’n PIP oplegt, eindigt dat in driekwart van de gevallen met een ontslag. De militanten die dit systeem aanklaagden, werden ironisch genoeg zélf het slachtoffer van zo’n PIP.”
Voor de vakbonden zijn deze praktijken totaal onfatsoenlijk en onaanvaardbaar. Ook de Japanse ambassade werd ingelicht over het wangedrag van één van de grootste Japanse werkgevers in ons land. De vakbond vroeg om een gesprek met de ambassade. 
“Met de actie klagen we de wanpraktijken aan”, stelt De Greef. “Wij blijven hameren op het belang van correcte sociale verhoudingen.”