Bosal

Bosal maakt de tewerkstelling en toekomst van 352 werknemers onzeker

Bosal
Bosal Oevel heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad op donderdag 20/05 medegedeeld over te gaan tot een procedure WCO. Dergelijke procedure moet dienen om de onderneming te beschermen tegen haar schuldeisers. In een persmededeling geeft Bosal aan op deze manier een overnemer te willen vinden voor de fabriek of voor minstens delen daarvan.  Dit maakt in de eerste plaats de toekomst van 352 gezinnen in onze regio zeer onzeker voor de komende maanden.
De 352 werknemers, waarvan de meeste met vele jaren trouwe dienst, verdienen dit zeker niet. Dat bewijzen zij dag na dag door hun competentie en inzet. Zij beschikken allen over de nodige ervaring om een productieve en succesvolle fabriek uit te bouwen. Steeds verbeterende productiviteitscijfers in onzekere en moeilijke omstandigheden bevestigen dit dan ook.
Onze eerste betrachting is nu om te kijken in hoeverre wij als vakbond mee het verhaal kunnen ondersteunen om een potentiële overnemer te overtuigen in deze fabriek te investeren. Ons einddoel bestaat er in om zoveel mogelijk en liefst alle tewerkstelling te vrijwaren. Enkel het gebrek en de wil om nieuwe producten en markten te zoeken heeft geleid tot de situatie van vandaag. Het potentieel bij de mensen van Bosal is alvast meer dan aanwezig! Een volledige overname met implementering van nieuwe business zou volgens ons een win-win zijn voor zowel de overnemer als de werknemers.
Aan de andere kant hebben we sterke bedenkingen bij de aanpak die het management van Bosal nu hanteert. Laat het duidelijk wezen: het kan toch niet de bedoeling zijn dat werknemers die niet in een overnameverhaal passen zomaar als oud vuil op straat gezet zullen worden. 
Jammer genoeg heeft Bosal als groep daarin een kwalijke reputatie (denken we maar aan sluitingen in Frankrijk, Engeland en dit jaar Spanje)
Op onze vraag aan het management om  minstens de wettelijke verplichtingen na te komen, hebben wij geen geruststellend antwoord gekregen. Een bedrijf dat bijna 40 jaar activiteiten heeft ontplooid in onze regio en een groot deel van zijn succes en schaalgrootte als multinational te danken heeft aan toegeweidheid van de werknemers van BOSAL Oevel, dient deze werknemers correct te behandelen! De gemeenschap laten opdraaien voor de kosten bij ontslagen en zo zijn verantwoordelijkheid als werkgever ontlopen kan niet. "De lusten bij groei, maar ook de lasten bij een crisis". Deze werknemers hebben  recht op tenminste een wettelijke en correcte ontslagvergoeding betaald door de ex-werkgever.
Wij willen als vakorganisaties ten volle meewerken om het overnemersscenario alle kansen te geven! Maar wij zullen niet lijdzaam toezien hoe Bosal op een goedkope manier van werknemers afscheid probeert te nemen. Dat zullen wij, noch de werknemers van Bosal Oevel tolereren.
Dit is onze eerste, voorlopige communicatie. Wij wensen nu in de eerste plaats dinsdag via personeelsvergaderingen het personeel goed te informeren en bij te staan en wachten de bewolking van de rechtbank af. Tot dan zullen wij geen verdere communicatie voeren.