Enquête legt pijnpunten bloot

Zeven op tien werknemers worstelen met evenwicht werk en privé

Stress2

LBC-NVK geeft resultaten van enquête in dienstensectoren

Meer dan 60 procent van de werknemers in de dienstensectoren is van mening dat een vermindering van de arbeidsduur in hun bedrijf extra banen kan creëren. Tachtig procent is voorstander van een arbeidsduurvermindering met behoud van loon voor oudere werknemers. En zeven op tien werknemers worstelen met het evenwicht tussen werk en privéleven. Dat zijn enkele van de vaststellingen uit een grote enquête die de vakbond LBC-NVK uitvoerde.
Aan de enquête in de dienstensectoren namen meer dan 1.000 werknemers deel. De noemer ‘dienstensectoren’ verwijst naar een reeks bedrijfstakken. Het gaat niet alleen om de bedienden uit het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (PC 200, voordien PC 218) maar ook om de bedienden in de internationale handel, de audiovisuele sector en de farmaceutische groothandel. Wat valt er nog onder? Bijvoorbeeld de bedienden in casino’s, bij vrije beroepen en in begrafenisondernemingen.
De enquêteresultaten geven aan dat 40 procent van de werknemers in de dienstensectoren regelmatig overuren moet presteren. “Meer dan 1 op 4 ervaart geregeld tot frequent druk om overuren te doen. En meer dan 60 procent zegt dat er in hun onderneming extra jobs kunnen worden gecreëerd door de arbeidsduur te verminderen”, zegt Jeroen Vandamme, nationaal secretaris Diensten bij de LBC-NVK.

Barema’s belangrijk

In meer dan 40 procent van de gevallen zijn de werknemers niet tevreden over hun loon. Loonsverhogingen zijn in ruim de helft van de gevallen gekoppeld aan evaluatiesystemen, terwijl driekwart van de ondervraagden zijn loon liever ziet stijgen op basis van een barema.
Opmerkelijk is 9 op 10 werknemers zegt dat de lonen automatisch geïndexeerd moeten blijven. Een even overdonderende meerderheid is de mening toegedaan dat het noodzakelijk is om de baremalonen te verhogen op basis van cao-overleg. Zestig procent heeft geregeld schrik om op korte termijn zonder werk te vallen.

Werk gaat mee naar huis

Het juiste evenwicht vinden tussen het werk en de privésfeer is voor velen niet vanzelfsprekend. Zeven op tien werknemers worstelen daarmee. Tachtig procent neemt zijn werk mee naar huis en is er minstens mentaal mee bezig. Een duidelijke meerderheid vraagt meer mogelijkheden op het gebied van tijdkrediet en ouderschapsverlof.
Slechts 15 procent regelt zijn woon-werkverkeer via trein, tram of bus. Niet meer dan 3 op 10 werknemers heeft glijdende werktijden. Dertig procent zou voor het woon-werkverkeer op de fiets stappen als er een fietsvergoeding zou komen. 
De helft van de ondervraagden zegt in een bedrijf te werken waar geen afspraken bestaan over telewerk. Ruim 60 procent wil graag minstens één dag per week thuis werken. 

Sectoroverleg

Ondertussen zijn de sectorale onderhandelingen volop aan de gang in de paritaire comités van de dienstensectoren. De LBC-NVK wil tijdens deze onderhandelingen afdwingbare afspraken maken rond thema’s als loonsverhoging, woon-werkverkeer, werkzekerheid en een betere combinatie van werk en privéleven. De enquête bevestigt dat onze leden dit heel erg belangrijk vinden. We rekenen erop dat de werkgevers hierover cao-afspraken willen maken om kwaliteitsvolle jobs te verzekeren.