Bosal

Bosal wil werknemers na 40 jaar als oud vuil op straat zetten!

Bosal
Op dinsdag 9 juni zullen de personeelsleden van Bosal Oevel een eerste actie houden aan de site van Bosal te Lummen om hun situatie aan te klagen. Zij hebben tot op dan nog geen enkele actie ondernomen, om een mogelijke overname van hun bedrijf alle kansen te geven. Het potentieel van dit bedrijf en zijn werknemers is immers zeer groot en verdient dan ook alle kansen. Alle personeelsleden, alle afgevaardigden, alle vertegenwoordigers van de vakbonden willen dan ook ten volle meewerken aan een overnamescenario. 
Maar als het voor één of meerdere personeelsleden fout zou aflopen moet een groep als Bosal zijn verantwoordelijkheid opnemen. Anders zullen zij daar door ons allen op gewezen worden. Dat zullen we dan doen en blijven doen tot we gehoor vinden bij de groepsdirectie.
Hoe de huidige groep van Bosal omgaat met zijn werknemers tart alle verbeelding. Deze werknemers, met soms meer dan 40 jaar dienst, hebben volop meegewerkt aan het Bosal-imperium en hebben Bosal mee gemaakt tot wat het als groep nu is. Deze mensen zullen binnenkort, als het slecht zou aflopen, door Bosal als oud vuil op straat gezet worden. Niks meer, niks minder. Als een overname (of een gedeeltelijk overname) niet lukt, betekent dit dat de mensen die niet overgenomen worden op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op hun wettelijke ontslagvergoeding bij de werkgever. Het gaat dan enkel om gewone ontslagvergoedingen zoals elke andere werknemer in België ontvangt die hij door zijn werkgever wordt ontslagen. Wij vragen geen extra ontslagregeling, maar enkel de correcte toepassing van de wettelijk voorziene regeling. Die kosten schuift Bosal door aan het Fonds van Sluiting van Ondernemingen dat zal moeten tussenkomen tot maximum 25.000 euro bruto per werknemer. Dat een grote groep als Bosal zo met het personeel omspringt, is een schande. Bosal kiest voor “wel de lusten in goede tijden, niet de lasten indien het wat minder loopt”. Elk moreel fatsoen is hier ver zoek.
Die boodschap willen we als vakbond op 9 juni duidelijk overbrengen aan de collega's van Bosal Lummen. Als we dit zonder slag of stoot laten passeren, zullen zij in de toekomst mogelijks dezelfde behandeling mogen verwachten van hun werkgever. Want de werknemers in Oevel zijn niet de eerste! Ook in andere Europese vestigingen heeft Bosal op dezelfde manier misbruik gemaakt van de wetgeving! 
Wij zullen dus blijven vechten voor alle toekomstmogelijkheden die onze fabriek heeft, maar we zullen evenzeer blijven vechten voor een correcte behandeling van de werknemers waar men eventueel afscheid van moeten nemen.
Gaat de Bosal-groep hier zomaar mee wegkomen? Wij vragen het ons af en roepen alle politiek verantwoordelijken op om onze vraag te ondersteunen om Bosal zijn verplichtingen als werkgever te doen nakomen.