Zondagopening Diest

Handelaars en personeel willen geen zondagsopening in Diest

koopzondagen
Vandaag overhandigt een delegatie van ACV Diest en LBC-NVK Leuven de resultaten van een rondvraag over zondagsopeningen aan burgemeester Jan Laurys in Diest. Bij die enquête werd bij handelaars en winkelpersoneel gepeild naar hun mening over werken op zondag. Belangrijkste resultaat? Noch het personeel, noch de eigenaars van de winkels staan te springen om  hun zaak ook op zondag te openen.
Sinds vorig jaar heeft het stadsbestuur van Diest een erkenning als toeristisch centrum. Dat betekent dat de handelaars 42 zondagen per jaar hun zaak mogen openhouden. In andere steden en gemeenten zijn er dat slechts zes. LBC-NVK Leuven en ACV Diest stellen zich daar vragen bij. De wet op de zondagsrust dateert immers al van 1905, maar door allerlei wetswijzigingen en achterpoortjes komen daar steeds meer uitzonderingen op. Het resultaat is dat het personeel, dat op weekdagen vaak van 8 tot 19 uur ter beschikking is, nu ook in de weekends paraat moet staan. 
Daarom organiseerden de vakbondsorganisaties in oktober vorig jaar een rondvraag bij personeel van de winkels in Diest. De enquête werd ingevuld door 73 personen. Meestal door werknemers, maar 1 op 10 enquêtes werd beantwoord door de eigenaar van de zaak zelf. Slechts 17,8% van de respondenten vindt een zondagsopening eerder positief of positief voor de omzet van de winkel. Uit de antwoorden op de enquête blijkt dan ook vooral dat er op zondag heel wat mensen komen kijken, maar niets kopen en dat er sprake is van een omzetverschuiving in plaats van een omzetstijging. Het overgrote deel van de ondervraagden zou liefst niet werken op zondag maar wordt of voelt zich verplicht om dat toch te doen.
De zondagsrust staat opnieuw ter discussie. Steeds vaker nemen steden en grotere gemeenten zich voor werk te maken van een erkenning als toeristisch centrum. Die erkenning maakt het mogelijk dat de winkels soepel kunnen omspringen met openingsuren en onder meer op zondag de deuren kunnen openen. 
ACV en LBC-NVK verzetten zich tegen de uitbreiding van zondagstewerkstelling en dus tegen de uitbreiding van de winkelopeningen. Openingen op zondag zijn een extra belasting voor het sociale leven van het winkelpersoneel. Bovendien leveren ze ook op lange termijn nooit het gewenste resultaat op. Met uitzondering van de eindejaarsperiode betekent een zondagsopening een verhoogde kost voor de winkels omdat er niet méér wordt verkocht, maar dezelfde omzet gewoon over een extra dag wordt verspreid. 
LBC-NVK en ACV Diest willen in elk geval het debat aangaan met het stadsbestuur om hen te laten inzien dat een verruiming van de openingsuren geen goede zaak is. Ze willen de gemeentelijke en stedelijke overheden vragen niet licht om te springen met de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum.