Grote werkdruk in rusthuizen

Werkdruk neemt gevoelig toe in onze rusthuizen

Het personeel in de ouderenzorg bevestigt dat de werkdruk sterk gestegen is in de voorbije jaren. Dat blijkt uit een grote enquête die de vakbond LBC-NVK liet uitvoeren.
"In de afgelopen jaren waren er duidelijke indicaties dat de werkdruk was toegenomen in de ouderenzorg", zegt LBC-NVK-secretaris Olivier Remy. "En dat in een context van algemene besparingen en een verdere vergrijzing van de bevolking. Door de uitvoering van de zesde staatshervorming werden Vlaanderen en de andere gemeenschappen volledig bevoegd voor de ouderenzorg. De diverse ontwikkelingen zijn een bron van uitdagingen én onzekerheden voor de werknemers, de sector en de overheid."
De LBC-NVK wilde erg graag weten hoe de werknemers in de ouderenzorg denken over het werken in de sector in tijden van toegenomen werkdruk. Om die reden liet de vakbond een enquête uitvoeren bij meer dan 2.000 personeelsleden uit de Vlaamse woonzorgcentra.
Wat blijkt? Volgens de meeste van de 2.000 ondervraagde werknemers is de werkdruk in de sector het afgelopen jaar flink gestegen. “Een ruime meerderheid van 84 procent antwoordde duidelijk ja op de vraag of de werkdruk was toegenomen”, vertelt Remy. “En ongeveer evenveel deelnemers zeggen dat bewoners van woonzorgcentra soms langer op hulp of zorg moeten wachten.”

Te weinig tijd voor bewoners

“Niet minder dan 59% van de respondenten geeft aan elke dag te weinig tijd te hebben om te luisteren naar de bewoners of om even met hen te praten. Dat ligt in de lijn van de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor de sector die de Vlaamse administratie eerder deze week bekendmaakte.
Dat de werkdruk gestegen is, wijten de deelnemers aan het feit dat de 'zorgzwaarte' is toegenomen en aan het personeelstekort. Het gebrek aan voldoende personeel is te verklaren door het feit dat de directies van de woonzorgcentra voorzichtiger aanwerven: vacatures worden niet ingevuld, afwezigen niet vervangen. In afdelingen of op diensten waar een of enkele collega’s ontbreken wordt het vervangen van afwezige collega’s moeilijker en komen ‘gezonde’ uurroosters in het gedrang.
“Aan de jarenlange groei van het budget voor ouderenzorg kwam in het recente verleden een einde. Zo wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat de bewoners méér zorg nodig hebben. Bovendien blijft er grote onzekerheid over de financiering van de infrastructuur”, zegt Remy.
"Het is dan ook hoog tijd dat de Vlaamse regering opnieuw investeert in de ouderenzorg. Er is nood aan bijkomend personeel en de loon- en arbeidsvoorwaarden moeten worden verbeterd."
Lees hier het Rapport Ouderenzorg