Keytrade Bank ontslaat afgevaardigde LBC-NVK

Keytrade Bank ontdoet zich van kritische vakbondsafgevaardigde

Kluizen1
Op 16 juni heeft Keytrade Bank een afgevaardigde van LBC-NVK ontslagen. Betrokkene was op dat moment in halftijds tijdskrediet. Keytrade ontdoet zich daarmee op een kordate manier van een werknemer die kritische vragen durfde stellen over de deontologie binnen de bank.
Het ontslag kwam als een donderslag bij heldere hemel. Nooit eerder ontving de betrokken werknemer een negatieve evaluatie of opmerkingen over zijn functioneren. Nochtans was hij bijna tien jaar in dienst en gaf hij leiding aan een middelgrote dienst. Betrokkene stond bij de directie wel bekend omwille van zijn kritische opstelling.
'Keytrade Bank heeft van een periode van tijdskrediet misbruik gemaakt om zich relatief goedkoop van een kritische stem te doen,’ legt vakbondssecretaris Michael Vandenbroucke uit. ‘Binnen de bank wordt al niet aanvaard dat een kaderlid een syndicaal mandaat opneemt. Wanneer die dan ook nog eens de deontologie van de bank in vraag durft te stellen, wordt het blijkbaar echt een probleem.’
Kritische vragen stellen, in het voordeel van werknemers én klanten, behoort tot de kerntaken van een vakbond. Om dit te kunnen doen, genieten vakbondsafgevaardigden een bescherming tegen ontslag. Dat Keytrade Bank op dit moment toch tot ontslag overgaat is niet toevallig. Betrokkene is op dit moment in halftijds tijdskrediet en de volgende sociale verkiezingen worden volgend jaar al georganiseerd. De te door de bank te betalen schadevergoeding wordt hierdoor sterk gereduceerd. 
LBC-NVK veroordeelt de werkwijze van de bank op de scherpst mogelijke manier. De vakbond staat er in de sector voor bekend steevast te kiezen voor het sociaal overleg, ook in de moeilijke dossiers. Aan dit ontslag is geen enkele communicatie, laat staan overleg vooraf gegaan. Ook de afgelopen weken heeft Keytrade Bank geen enkele intentie getoond om op zijn stappen terug te komen.
‘Door het ontslag verliezen we de mogelijkheid om een aantal zaken intern aan te kaarten,’ stelt vakbondssecretaris Michael Vandenbroucke. ‘De kans dat zich volgende sociale verkiezingen nieuwe kandidaten zullen aandienen is door deze ontwikkeling een stuk kleiner geworden. We zullen dan ook moeten onderzoeken op welke andere manier we het gebrek aan deontologie binnen Keytrade Bank verder aan de kaak kunnen stellen.’
Keytrade Bank is marktleider in online trading in België en maakt deel uit van de Crelan groep. Ook de directie van Crelan, die waarden als integriteit en transparantie naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt, wenste niet tussen te komen in dit dossier.