Cogemi ontslagen

Persbericht: COGEBI ontslaat helft personeel en lapt wet aan zijn laars

COGEBI, gevestigd in Lot, maakt hitte- en elektriciteitsbestendig isolatiemateriaal dat onder andere voor vliegtuigen wordt gebruikt. In mei maakte de directie bekend de basisproductielijn te verhuizen naar het moederbedrijf in Rusland en meer dan de helft van het Belgisch personeel te ontslaan (41 werknemers). 

Nog meer ontslagen

De vakbonden vrezen nog meer ontslagen. De afgeleide producten in Lot worden gemaakt op basis micapapier afkomstig van de productielijn die nu naar Rusland verhuist. Het is dus maar een kleine stap om ook de rest van de productie te delokaliseren. 
Ook het feit dat COGEBI de wet Renault aan zijn laars en stopt de verplichte informatie- en consultatieronde, doet het ergste vermoeden. Daardoor worden de criteria voor ontslag, de toekomstige organisatie van het bedrijf, de planning van het collectief ontslag, enzovoort niet besproken met de werknemers en de vakbonden. 

Blanco cheque

Onderhandelingen over het sociaal plan zijn niet mogelijk, het is te nemen of te laten volgens de directie. Dat plan is een lege doos: de ontslagpremies zijn het wettelijke minimum, de arbeidsvoorwaarden voor de achterblijvers zijn een blanco cheque voor het bedrijf en worden niet beschreven, terwijl er wel maximale flexibiliteit wordt verwacht van het personeel en alle vakbondsafgevaardigden de laan worden uitgestuurd. Daar kunnen de werknemers onmogelijk mee akkoord gaan.

Acties op komst

De directie van COGEBI maakt elke dialoog met de werknemers onmogelijk. Daarom zit het personeel samen om de situatie te bespreken en acties te plannen. Ze vragen zich af of de directie niet aanstuurt op een volledige sluiting op middellange termijn. Er is in ons land nochtans een duidelijke markt voor de producten van COGEBI in de hoogtechnologische industrie.