Fusie Sanoma - De Persgroep

Belgische mededingingsautoriteit last van zonneklop? (Sanoma - De Persgroep)

De Belgische Mededingingsautoriteit moest zich buigen over de vraag of de koop door De Persgroep van de magazines Story, TeVe Blad en Humo kan gezien worden als een belemmering van de concurrentie op de magazinemarkt. Hoewel het Mededingingscollege inderdaad een mogelijke belemmering vaststelt, zijn de garanties die worden opgelegd te ongeloofwaardig om enig nuttig effect te kunnen bereiken.
Voor het Mededingingscollege een beslissing neemt, kunnen alle belanghebbende partijen een advies uitbrengen. De journalistenvereniging VVJ bracht een advies uit. De uitgeverij Cascade, dat voor het televisiemagazine Primo terecht de concurrentie vreest van het veel grotere De Persgroep, deed dat ook. Het personeel van Sanoma bracht – via hun vakorganisaties – eveneens advies uit.
De bediendencentrale van het ACV, LBC-NVK, is erg ontgoocheld met de beslissing. Tijs Hostyn: “Vanuit het oogpunt van de lezer is dit erg slecht nieuws. Enkel voor Story wordt een beperking opgelegd van minimum 20% verschil ten opzichte van Dag Allemaal. Hoewel het de enige beperking is die op het vlak van redactionele inhoud wordt opgelegd, komt zelfs die beperking in de praktijk neer op het creëren van een veredeld titelblad.” De Persgroep krijgt zo de mogelijkheid om de indruk van concurrentie te wekken door verschillende magazines in de winkel te leggen, terwijl de inhoud slechts minimaal kan verschillen. 
Er wordt niet gesproken over aparte redacties met een eigen hoofdredactie. Zelfs het behoud van de titels is geen must. De deur wordt zelfs open gezet om één of meerdere magazines alsnog stop te zetten. Een magazine stopzetten kan nog steeds, tenminste als er geen koper wordt gevonden “aan een redelijke prijs”. 
Tijs Hostyn: “Wij vrezen voor de gevolgen voor het personeel. De Persgroep krijgt de mogelijkheid om enorm te snoeien in het personeel dat de magazines op de markt brengt. Op dit moment kunnen we geen enkel scenario uitsluiten aangezien De Persgroep elk gesprek met de werknemersvertegenwoordigers uit de betrokken magazines uit de weg gaat. Nu we vaststellen dat de Belgische Mededingingsautoriteit geen echte garanties oplegt, wordt het des te belangrijker om op ondernemingsniveau garanties af te spreken.”
In het verleden zijn er nochtans beslissingen geweest die wel nuttige garanties inhielden. In 2013 moest de Belgische Mededingingsautoriteit zich buigen over de oprichting van Mediahuis. De vrees was daar onder meer dat de Gazet van Antwerpen niet meer dan een titelblad zou worden. De inhoud zou volledig worden aangeleverd door de redacties van de andere titels binnen de groep. Het Mededingingscollege besliste toen dat alle krantentitels behouden moesten blijven, met een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie. Dat was een goede beslissing waar zowel lezers als personeel beter van werd.