Bosal legt de boeken neer

Bosal zet werknemers na 40 jaar als oud vuil op straat!

Bosal
Maandag 31 augustus heeft het Bosal management op een bijzondere ondernemingsraad aan de werknemersvertegenwoordigers medegedeeld  dat de onderneming de intentie heeft om bij de rechtbank van koophandel te Turnhout de herroeping te vragen van bescherming tegen schuldeisers in het kader van de continuïteit van de onderneming (WCO) en “de boeken neer te leggen”. Bosal Benelux Oevel is een vestiging van de Bosal groepen waar 352 werknemers werkzaam zijn.
Vandaag heeft de voorzitter van de rechtbank de beslissing genomen in te gaan op deze vraag en een curator aan te stellen.
Door deze stap te zetten heeft de BOSAL groep uitvoering gegeven aan wat vele werknemers vreesden.  Namelijk dat zij alle verantwoordelijkheid ten opzichten van hun werknemers zouden ontlopen en dit blijft alle verbeelding tarten. Deze werknemers, met soms meer dan 40 jaar dienst, hebben volop meegewerkt aan de uitbouw van het Bosal-imperium en worden nu door Bosal als oud vuil op straat gezet. De zoektocht naar een volledige overname of een gedeelte van de onderneming is voorlopig mislukt. De werknemers worden ontslagenen en de kosten schuift Bosal door aan het Fonds van Sluiting van Ondernemingen dat zal moeten tussenkomen. “Wel de lusten, niet de lasten”, dit blijft een regelrechte schande! 
Waar en wanneer stopt dit? Na de soortgelijke “faling” van een BOSAL vestiging in Engeland, Frankrijk en Spanje is nu Oevel aan de beurt. Waar stopt dit en waanneer grijpen beleidsmakers in op dit misbruik van een solidariteitssysteem (Fonds Sluiting van Ondernemingen) dat opgezet is om slachtoffers van echte faillissementen op te vangen, niet om slachtoffers te creëren!
Het gemeenschappelijk vakbondsfront  blijft inzetten op de hoop tot behoud van tewerkstelling van de werknemers op de site in Oevel en zullen de curator in zijn rol volop ondersteunen. Zoals we ook de afgelopen maanden hebben gedaan t.o.v. de gerechtsmandatarissen en de geïnteresseerde partijen waarmee diverse  gesprekken hebben plaatsgevonden.
Tegelijkertijd zullen wij de volgende dagen en weken onze werknemers informeren en ondersteunen in hun dossier richting FSO en curator.