Akkoord Sanoma en De Persgroep

Wel akkoord bij Sanoma, geen akkoord bij De Persgroep

Sanoma
Na de in juni aangekondigde structuurwijzigingen bij Sanoma (transformatie van activiteiten en verkoop van magazines) werden onderhandelingen opgestart tussen directie en vakbonden. Deze resulteerden in een voorstel tot collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Vanmiddag organiseerden de vakbonden een personeelsvergadering waarin de krijtlijnen van het akkoord gepresenteerd werden. Het personeel keurde het akkoord met grote meerderheid goed (93,5%). Dankzij het akkoord zullen de nodige begeleidingsmaatregelen voorzien worden voor werknemers van wie de functie wijzigt of verdwijnt.
Voor de magazines die aan De Persgroep verkocht werden (Story, Teveblad, Vitaya), is er daarentegen geen enkel akkoord. De Persgroep weigert brutaal elke vorm van overleg. De vakbonden hebben inmiddels een verzoening aangevraagd bij de Paritaire Commissie. Nauwelijks enkele dagen na de overdracht van het personeel begon De Persgroep al eenzijdig arbeidsvoorwaarden aan te passen in het nadeel van de werknemers. Daarmee toont De Persgroep zich opnieuw als slechtste leerling van de klas in de mediasector.
Uit een recente personeelsenquête blijkt nochtans dat er dringend overleg nodig is. Het personeel heeft een groot engagement. Maar 55% vindt het werktempo te hoog, een cijfer dat significant boven de benchmark uitstijgt. De ‘herstelnood’ ligt ook verontrustend hoog, namelijk 38% is uitgeput op het einde van de werkdag. Bepaalde redacties gaven een tevredenheidratio aan de arbeidsorganisatie van 0%.